Μενού Κλείσιμο

Συνθέσεις Ποινικών Δικαστηρίων και Πρόεδροι Υπηρεσίας – Τμήματα Διακοπών 2020

Συνθέσεις ποινικών δικαστηρίων, Τμήματα Διακοπών 2020:

Πατήστε τους παρακάτω υπερσυνδέσμους για να δείτε την ζητούμενη σύνθεση ανά τμήμα:

Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2020 από 16/7/2020 έως 22/7/2020

B΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2020 από 23/7/2020 έως 30/7/2020

Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2020 από 31/7/2020 έως 7/8/2020

Δ΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2020 από 8/8/2020 έως 15/8/2020

Ε΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2020 από 16/8/2020 έως 23/8/2020

ΣΤ΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2020 από 24/8/2020 έως 31/8/2020