Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για αποσύρσεις και διακοπές Τακτικών και Διακοπτόμενων

α) Στο  Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στις 05-06-2020 με πρόεδρο τον κ. ΧΟΥΖΟΥΡΗ και αρχική δικάσιμο την 04-02-2020,  διακόπτεται για την /07/2020.

β) Στο  Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στις 09-06-2020 με Προεδρεύουσα την κ. ΑΝΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, θα συζητηθούν οι Τυπικές Υποθέσει (Αιτήσεις) καθώς και η υπόθεση με αριθμό πινακίου 1, οι υπόλοιπες υποθέσεις θα αποσυρθούν.

γ) Στο Πενταμελές Εφετείο στις 10-06-2020 με Προεδρεύουσα την κ. ΚΟΥΦΟΥΔΗ, θα συζητηθούν οι Τυπικές Υποθέσει (Αιτήσεις) καθώς και η υπόθεση με αριθμό πινακίου 1, οι υπόλοιπες υποθέσεις θα αποσυρθούν.

δ) Στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων στις 12-06-2020 με Προεδρεύουσα την κ. ΜΠΕΡΣΗ, θα συζητηθούν οι Τυπικές Υποθέσεις (Αιτήσεις), οι υπόλοιπες υποθέσεις θα αποσυρθούν.