Μενού Κλείσιμο

Γραμματεία ποινικών δικαστηρίων ή Τμήμα Εκκαθάρισης των ποινών

Το τμήμα βρίσκεται στον 7ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, γραφείο 719.
Στο τμήμα υπάγονται οι εξής εργασίες:

  • Τήρηση των βιβλίων δημοσιεύσεων των ποινικών αποφάσεων, του βιβλίου καταχωρήσεως των καθαρογραμμένων και δημοσιευμένων αποφάσεων, η διακίνηση των ποινικών δικογραφιών, η έκδοση αποσπασμάτων, αντιγράφων απογράφων, η εκκαθάριση των χρηματικών ποινών και των στερητικών της ελευθερίας ποινών που μετατρέπονται σε χρηματικές, η άσκηση των ένδικων μέσων κατά αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων.
  • Η έκδοση βεβαιώσεων περί του αμετακλήτου αποφάσεων, και πιστοποιητικών περί μη ασκήσεως ένδικων μέσων κατά αποφάσεων. Η σύνταξη μηνιαίων πινάκων ποινικών αποφάσεων. Η διαδικασία επιστροφής εγγυοδοσιών και η εκκαθάριση ποινικών αποληψίμων.
  • Η τήρηση σχετικών βιβλίων και η σύνταξη και υποβολή χρηματικών καταλόγων, φύλλων εκπτώσεως κ.λπ. Το βιλίο ποινικών δικογραφιών και αποφάσεων. Η τήρηση του βιβλίου αρχείου και η συγκέντρωση στοιχείων κατά την επιθεώρηση δικαστών.

Κανονισμός Λειτουργίας: ΦΕΚ 382 τ.Β/27-06-1990

Τηλεφωνικό Κατάλογο μπορείτε να βρείτε εδώ.