Μενού Κλείσιμο

Καθαρογραφή (Πολιτικών Αποφάσεων)

Το Τμήμα Καθαρογραφής βρίσκεται στον 7ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, γραφείο 707.

Στο τμήμα αυτό υπάγονται οι εξής εργασίες:

  • Η καθαρογραφή των πολιτικών αποφάσεων
  • Η παραλαβή των σχετικών δικογραφιών από το τμήμα δημοσίευσης, η ενημέρωση του βιβλίου κινήσεως και η μέριμνα για την  θεώρηση των πολιτικών αποφάσεων από τους Εισηγητές.
  • Η διόρθωση και τυχόν συμπληρώσεις των αντιγράφων των αποφάσεων και εξυπηρέτηση του συσταθησομένου γραφείου νομολογίας για την συγκέντρωση ταξινόμηση ευρετηρίαση και αξιοποίηση της νομολογίας.

Κανονισμός Λειτουργίας: ΦΕΚ 382 τ.Β/27-06-1990

Τηλεφωνικό Κατάλογο μπορείτε να βρείτε εδώ.