Μενού Κλείσιμο

Τηλεφωνικός Κατάλογος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά

Ιστότοπος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά: http://www.eispp.gr

ΓραφείοΥπηρεσίαΤηλέφωνοFax
401ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ2132157129
402ΠΙΝΑΚΙΑ Α΄ & ΑΥΤΟΦ.ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ2132157130
403ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ2132157131
2104520405
2104520463
404ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΠΟΙΝΩΝ2132157132
2132157154
2104522886
2104180692
405ΤΡΙΜΕΛΕΣ-ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ2132157133
406ΠΙΝΑΚΙΑ Β΄ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ21321571342132157134
407ΠΙΝΑΚΙΑ Α΄ & ΑΥΤΟΦ.ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
& ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ
2104582035
408ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ21321571362104520377
408ΠΙΝΑΚΙΑ Β΄ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ21321572492104520377
409ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΠΟΙΝΩΝ2132157138
2104520446
2132157138
410ΕΡΗΜΗΝ2132157137
2132157267
2132157137
410ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ~ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ21321572512104520446
411ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ2104522867
2132157289
411ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑΣ2132157139
2104175159
2104175159
411ΑΣΤΥΝ/ΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΤΟΣ2132157157
412ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ21321571402104282180
412ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ21045204732104282180
413ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ21321571412104182661
414ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ21321571422104522841
414ΑΣΤ/ΚΟΣ ΑΣΦ. ΕΙΣΑΓ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2132157150
415ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ21321571482104186001
416ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΗΝΥΣΕΩΝ~ΑΥΤΟΦΩΡΑ21321571442104522829
417ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
( Β΄ ~ Γ΄ ΚΩΔΙΚΟΣ )
2132157145
418ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ21321571512132157151
419ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ21321571472104185447
2104182642
420ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ21321571462104522895
421ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ2132157143
2132157149
2104285731
422ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΑ2132157159
2132157160
2132157282
2132157282
423ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ2132157152
2104520476
2132157158
2104185687
2104184970
424ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ2104287188
425ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ2104520444