Μενού Κλείσιμο

Ιστορία Εφετείου

Το πολιτικό Εφετείο Πειραιά ιδρύθηκε με τον Νόμο 662/1977 (ΦΕΚ Α’216/5-8-1977). Ξεκίνησε να λειτουργεί στις 8 Μάίου 1978, με το ΠΔ 222/78 (ΦΕΚ Α’51/12-4-1978). Οι υπηρεσίες του νέου Εφετείου με την Εισαγγελία του, στεγάστηκαν αρχικά στο κτήριο της οδού Νικήτα 12, στο ίδιο όπου σήμερα στεγάζεται το Ειρηνοδικείο Πειραιά.

Η πρώτη απόφαση του Εφετείου Πειραιά δημοσιεύθηκε στις 23 Ιουνίου 1978. Αφορούσε σε μισθωτική διαφορά επαγγελματικής μίσθωσης (κρίση για το συμφωνη-μένο ύψος μισθώματος) και απέρ-ριψε την έφεση. Δικαστές ήταν οι εφέτες Παναγιώτης Πρινόπουλος, Δημήτριος Κουτσόπουλος και Στυλιανός Μαζαράκης, εισηγητής.

ΦΕΚ Ίδρυσης Εφετείου Πειραιώς: Ίδρυση Εφετείου Πειραιώς

Πρώτη Απόφαση Εφετείου Πειραιώς: Απόφαση 1/1978

Πηγή: Ένας Αιώνας (1920-2020), Μανώλης Κοτσώνης και Ηλίας Τζιτζικάκης, Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, ISBN: 978-960-89555-1-6