Μενού Κλείσιμο

Διοίκηση Εφετείου

Το Εφετείο Πειραιώς  διοικείται από Τριμελές Συμβούλιο (έναν Πρόεδρο Εφετών και δύο Εφέτες).

Πρόεδρος : 

Ιωάννης Αποστολόπουλος, Πρόεδρος Εφετών

Μέλη:

  • Θεόκλητος Καρακατσάνης, Εφέτης
  • Ελένη Νικολακοπούλου, Εφέτης

 

Ορίζεται ως εκπρόσωπος τύπου του Εφετείου Πειραιά για μία τριετία, δηλαδή για το χρονικό διάστημα από 17-11-2022 έως 16-11-2025, η Εφέτης Πειραιά Ελένη Νικολακοπούλου, η οποία θα επικουρείται από τη δικαστική υπάλληλο Ευαγγελία Κουφοπαντελή.