Μενού Κλείσιμο

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Εφετείο Πειραιά
Σκουζέ 3-5,
7ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά,
18535 Πειραιάς
Τηλ: 2132157223
Fax: 2104287347
e-mail:

Επισκεψιμότητα ιστότοπου.

Πρόσβαση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς:

Στάσεις Λεωφορίων:
400053, 400503, 400005, 400196, 400195, 400301, 400337

Γραμμές Λεωφορείων
Α1, Β1, 17, 040, 049, 101, 130, 229, 300, 827, 828, 831, 843, 859, 904, 906, 909

Αναλυτικό Τηλεφωνικό κατάλογο μπορείτε να βρείτε εδώ.