Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για αποσύρσεις και διακοπές Τακτικών και Διακοπτόμενων

α) Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στις 16-06-2020 με Προεδρεύουσα την κ. ΛΙΟΥΛΗ θα συζητηθούν οι Τυπικές Υποθέσεις (Αιτήσεις) καθώς και η υπόθεση με αριθμό πινακίου 1, οι υπόλοιπες υποθέσεις αποσύρονται.

β) Στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων στις 19-06-2020 με Προεδρεύουσα την κ. ΣΑΡΑΜΑΝΤΗ θα συζητηθούν οι Τυπικές Υποθέσεις (Αιτήσεις), οι υπόλοιπες υποθέσεις αποσύρονται.

γ) Στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων στις 26-06-2020 με Πρόεδρο τον κ. ΧΟΥΖΟΥΡΗ, θα συζητηθούν οι Τυπικές Υποθέσεις (Αιτήσεις) καθώς και οι υποθέσεις με αριθμό πινακίου 1, 2, 3, 4, 5 και 6, οι υπόλοιπες υποθέσεις αποσύρονται.