Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για αποσύρσεις και διακοπές Τακτικών και Διακοπτόμενων

α. Στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων στις 9/6/2020 με προεδρεύουσα την κα ΛΙΟΥΛΗ, εισάγονται μόνο οι Τυπικές Υποθέσεις (Αιτήσεις). Οι υποθέσεις ουσίας αποσύρονται.

β. Στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων στις 15/6/2020 με προεδρεύουσα την κα ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, αποσύρονται όλες οι υποθέσεις (ουσίας και τυπικές).

γ. Στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων στις 16/6/2020 με προεδρεύουσα την κα ΣΑΡΑΜΑΝΤΗ, εισάγονται μόνο Τυπικές Υποθέσεις (Αιτήσεις).

δ. Το διακοπτόμενο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στις 9/6/2020 με προεδρεύουσα την κα ΜΠΕΡΣΗ διέκοψε για την 2/7/2020.