Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για αποσύρσεις και διακοπές Τακτικών και Διακοπτόμενων

a. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στις 20-05-2020 με αρχική δικάσιμο την 03-03-2020 με Προεδρεύουσα την κ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, διέκοψε την υπόθεση με αριθμό πινακίου 8, για την 26-06-2020.

b. Το Τριμέλες Εφετείο Κακ/των (αρχική δικάσιμος 14-01-2020) με Πρόεδρο τον κ. Χουζούρη, διέκοψε από τις 19-6-2020 για τις 21-07-2020.