Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων Δικαστηρίων

α. Η έναρξη συνόδου μηνός Μαΐου 2020 του Μ.Ο.ΕΦ. αποσύρεται. Ακολούθως, το Μ.Ο.ΕΦ. την 8η/5/2020 με πρόεδρο την κα ΠΟΓΚΑ αποσύρεται, το Μ.Ο.ΕΦ. την 15η/5/2020 με πρόεδρο την κα ΚΟΦΦΑ αποσύρεται και το Μ.Ο.ΕΦ. την 22α/5/2020 με πρόεδρο την κα ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ αποσύρεται.

β. Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων την 4η/5/2020 (τακτικό) με προεδρεύουσα την κα ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ αποσύρεται.

γ. Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της 5ης/5/2020 (τακτικό) με προεδρεύουσα την κα ΣΑΡΑΜΑΝΤΗ θα εκδικάσει την υπόθεση με αριθμό πινακίου 1 (οι υπόλοιπες υποθέσεις αποσύρονται).