Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων Δικαστηρίων

α. Το Πενταμελές Εφετείο Πειραιώς την 06η/5/2020 με προεδρεύουσα την κα ΚΟΥΦΟΥΔΗ, αποσύρεται.

β. Στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων στις 5/5/2020 με προεδρεύουσα την κα ΣΑΡΑΜΑΝΤΗ θα συζητηθεί η υπόθεση με αριθμό πινακίου 1. Όλες οι άλλες αποσύρονται.

γ. Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στις 5/5/2020 με πρόεδρο την κα ΛΙΟΥΛΗ θα συζητηθεί η υπόθεση με αριθμό πινακίου 1. Όλες οι άλλες αποσύρονται.

δ. Στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων στις 8/5/2020 με πρόεδρο την κα ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, θα συζητηθεί η υπόθεση με αριθμό πινακίου 1. Όλες οι άλλες αποσύρονται.