Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων Δικαστηρίων

α. Το Τριμελές Εφετείο Πλημ/των την 11η/5/2020 με προεδρεύουσα την κα ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, αποσύρεται.

β. Το Τριμελές Εφετείο Πλημ/των την 12η/5/2020 με πρόεδρο τον κο ΧΟΥΖΟΥΡΗ, αποσύρεται.