Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων (11/12/2020 – Μ.Ο.Ε.)

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο (Μ.Ο.Ε.) στις 11/12/2020 με πρόεδρο τον κο ΒΕΝΙΖΕΛΕΑ, αποσύρονται όλες οι υποθέσεις.