Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων (12/1/2021 – Τ.Ε.Κ. και 13/1/2021 – Π.Ε.Π.)

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στις 12/1/2021 με πρόεδρο τον κο ΤΡΑΝΟ έχουν εισαχθεί για εκδίκαση οι παρακάτω τρεις ποινικές υποθέσεις ουσίας με στοιχεία: ΤΕΚ10-284, ΤΕΚ14-165 & ΤΕΚ07-54 καθώς και όλες οι τυπικές από 0.1 ως 0.6.

Στο Πενταμελές Εφετείο Πειραιώς στις 13/1/2021 με πρόεδρο την κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ έχει εισαχθεί για εκδίκαση μία ποινική υπόθεση ουσίας με στοιχεία: ΠΕΚ15-43 καθώς και όλες οι τυπικές από 0.1 ως 0.4.