Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων (12/1/2021 – Τ.Ε.Π.)

Στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων στις 12/1/2021 με πρόεδρο την κα ΠΛΑΤΙΑ εισάγονται οι παρακάτω υποθέσεις ουσίας και τυπικές:

ΟΥΣΙΑΣ
ΠΙΝ. 1 – ΤΕΠ17-186
ΠΙΝ 2 – ΤΕΠ20-187
ΠΙΝ 3 – ΤΕΠ19-594
ΠΙΝ. 4 – ΤΕΠ17-700
ΠΙΝ 5 – ΤΕΠ19-135
ΠΙΝ 6 – ΤΕΠ20-12

ΤΥΠΙΚΕΣ
ΠΙΝ. 0.1 -ΤΕΠ20-82
ΠΙΝ. 0.2 – ΤΕΠ12-168
ΠΙΝ. 0.3 – ΤΕΠ20-27