Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων Δικαστηρίων

Το Τριμελές Εφετείο Πλημ/των την 27η/4/2020 με προεδρεύουσα την κα ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, αποσύρεται.