Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για την πλήρη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων

Από την 22/6/2020 και μετά, στα Ποινικά Δικαστήρια θα εκδικάζονται όλες οι υποθέσεις όπως ορίζονται στα αντίστοιχα πινάκια.