Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση Διακοπής Τ.Ε.Κ. – 26/1/2022

Το δικαστήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιώς, με Πρόεδρο την κ. Ερασμία ΛΙΟΥΛΗ και αρχική δικάσιμο την 1/10/2021 και μετέπειτα διακοπές τις 25/10/2021, 17/11/2021 και τη σημερινή 26/01/2022, διέκοψε, με βάση την με Αρ. Πρωτ. 4034/24.01.2022 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνου ΤΣΙΑΡΑ, με θέμα:  «Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής, για την 25η και 26η Ιανουαρίου 2022»,  για τις 23/02/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00΄.