Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση Πολιτικού Τμήματος

Η κατάθεση των προτάσεων της δικασίμου 9-7-2020 όπως και η προσθήκη αντίκρουση θα πρέπει να κατατίθενται κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2132157226.

Οι δικογραφίες του Ναυτικού Τμήματος θα βρίσκονται στο γραφείο 709 από Δευτέρα 7-7-2020 έως και Τρίτη 14-7-2020.