Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση Πολιτικού Τμήματος για τον προσδιορισμό υποθέσεων που αναβλήθηκαν από 13-3-2020 έως 31-5-2020

Οι υποθέσεις των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων (13-3-2020 έως 31-5-2020), προσδιορίζονται  αυτεπάγγελτα, και παίρνουν τον ίδιο αριθμό (ΓΑΚ/ΕΑΚ) που είχαν πάρει κατά την  καταθεσή-προσδιορισμό στο Εφετείο Πειραιά.