Μενού Κλείσιμο

Αναστολή εργασιών Εφετείου Πειραιώς για το χρονικό διάστημα από την 16.2.2021 έως και την 17.2.2021

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 6926/2021, ΦΕΚ 609/Β/16-2-2021
Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής για το χρονικό διάστημα από την 16.2.2021 έως και την 17.2.2021.