Μενού Κλείσιμο

Γνωστοποίηση καταμερισμού υποθέσεων Α και Β Πολιτικού Τμήματος

A. Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του Α΄ Πολιτικού Τμήματος Εφετείου Πειραιώς (Ναυτικό Τμήμα)  της δικασίμου 24-9-2020 (Κατεβάστε το εδώ: Τμήμα Α (24/9/2020)):

Ώρα 11.00΄έως 11.15’  πινάκια 1 έως και 5 συν υποθέσεις  υπ΄ αριθ. πινακίου  6 και 7

Ώρα 11.15΄έως 11.30΄ πινάκια 8 έως και 12 συν υποθέσεις υπ΄αριθ. πινακίου 15 και 21

Ώρα 11.30΄έως 11.45΄ πινάκια 13,14,16 ,17 και 18

Ώρα 11.45΄έως 12.00΄ πινάκια 19 και 20

 

B. Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του Β΄ Πολιτικού Τμήματος Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 24-9-2020 (Κατεβάστε το εδώ: Τμήμα Β (24/9/2020)):

Ώρα 11.00΄έως 11.15’  πινάκια 1 έως και 5

Ώρα 11.15΄έως 11.30΄ πινάκια 6 έως και 10

Ώρα 11.30΄έως 11.45΄ πινάκια 11 έως και 15

Ώρα 11.45΄έως 12.00΄ πινάκια 16 έως και 20

Ώρα 12.00΄έως και 12.15΄ πινάκια 20 έως και 25 συν υπόθεση υπ΄ αριθ. 45

Ώρα 12.30΄έως 12.45΄ πινάκια 26 έως και 30 συν υπόθεση υπ΄ αριθ. 34

Ώρα 12.45΄ έως 13.00 πινάκια 30 έως και 35 συν υπόθεση υπ΄ αριθ. 41

Ώρα 13.00΄έως 13.15΄ πινάκια 36 έως και 40 και

Ώρα 13.15΄ έως 13.30 πινάκια 41 έως 44