Μενού Κλείσιμο

Γνωστοποίηση καταμερισμού υποθέσεων 3ου (Μονομελούς) και 4ου (Μονομελούς-Τριμελούς) Πολιτικών Τμημάτων Εφετείου Πειραιώς της Δικασίμου 20-5-2021

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του παρακάτω πινακίου του 3ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς της 20-5-2021

Ώρα 11.00΄έως 11.10’  πινάκια 1,2,3,4,5 KAI 39

Ώρα 11.10΄έως 11.20΄ πινάκια 6,7,8,9 KAI 10

Ώρα 11.20΄έως 11.30΄ πινάκια 11,12,13,14 ,15 KAI 22

Ώρα 11.30΄έως 11.40΄ πινάκια 16,17,18,19 KAI 20

Ώρα 11.40΄έως 11.50΄ πινάκια 21,23,24,25 KAI 26

Ώρα 11.50΄ έως 12.00΄ πινάκια 27,28,29, 30 ΚΑΙ 31

Ώρα 12.00΄έως 12.10΄ πινάκια 32,33,34,35 ΚΑΙ 36

Ώρα 12.10΄έως 12.20΄ πινάκια 37,38,40,41 ΚΑΙ 42

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20-5-2021 ΕΚΘΕΜΑ 3ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

 

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του παρακάτω πινακίου του 4ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς της 20-5-2021

Ώρα 11.00΄έως 11.10’  πινάκια 1,2,3,4,5 KAI 33

Ώρα 11.10΄έως 11.20΄ πινάκια 6,7,8,9,  10 KAI 27, 28

Ώρα 11.20΄έως 11.30΄ πινάκια 11,12,13,14 ,15 KAI 16

Ώρα 11.30΄έως 11.40΄ πινάκια 17,18,19 ,20 KAI 21

Ώρα 11.40΄έως 11.50΄ πινάκια 22, 23,24,25 KAI 39,40

Ώρα 11.50΄ έως 12.00΄ πινάκια 26,29,30,31 KAI 32

Ώρα 12.00΄έως 12.10΄ πινάκια 34,35, 36, 37,38

Ώρα 12.10΄έως 12.20΄ πινάκια 41,42,43,44,45

Ώρα 12.20΄έως 12.30΄ πινάκια 46,47,48,49 KAI 50

Ώρα 12. 30΄έως 12.40΄ πινάκια 51, 52 KAI 53

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20-5-2021 4ο ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

 

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του παρακάτω πινακίου του 4ου Πολιτικού Τμήματος Τριμελούς  Εφετείου Πειραιώς της 20-5-2021

Ώρα 09.30΄έως 09.40’  πινάκια 1,2,3,4,5 KAI 18

Ώρα 09.40΄έως 09.50΄ πινάκια 6,7,8,9,  10

Ώρα 09.50΄έως 10.00΄ πινάκια 11,12,13,14 ,15

Ώρα 10.00΄έως 10.10΄ πινάκια 16,17,18

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20-5-2021 4ο ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΜΕΛΕΣ