Μενού Κλείσιμο

Γνωστοποίηση καταμερισμού υποθέσεων 1ου και 2ου Πολιτικού Τμήματος Εφετείου Πειραιώς της Δικασίμου 3/6/2021

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του παρακάτω πινακίου του 1ου Τμήματος (NAYTIKO)  Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 3-6-2021

Ώρα 11.00΄έως 11.10’  πινάκια 1,2,3,4,5

Ώρα 11.10΄έως 11.20΄ πινάκια 6,7,8,9,10 ΚΑΙ 16, 20

Ώρα 11.20΄έως 11.30΄ πινάκια  11,12,13,14,15 KAI 22

Ώρα 11.30΄έως 11.40΄ πινάκια 17,18,19,21,23

Ώρα 11.40΄έως 11.50΄ πινάκια  24,25,26,27,28 ΚΑΙ 29

Ώρα 11.50΄ έως 12.00΄ πινάκια 30,31,32

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 3-6-2021 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 1ο ΤΜΗΜΑ

 

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του παρακάτω πινακίου του 1ου Τμήματος (NAYTIKO)  Τριμελούς    Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 3-6-2021

Ώρα 09.30΄έως 09.40’  πινάκια 1,2,3,4,5 ΚΑΙ 6,14,15

Ώρα 09.40΄έως 09.50΄ πινάκια 7,8,9,10,11 ΚΑΙ 17

Ώρα 09.50΄έως 10.00΄ πινάκια  12,13,16,18,19

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 3-6-2021 ΤΡΙΜΕΛΕΣ 1ο ΤΜΗΜΑ

 

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του παρακάτω πινακίου του 2ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 3-6-2021

Ώρα 11.00΄έως 11.10’  πινάκια 1,2,3,4,5

Ώρα 11.10΄έως 11.20΄ πινάκια 6,7,8,9,10 ΚΑΙ 35

Ώρα 11.20΄έως 11.30΄ πινάκια 11,12,13,14 ,15 KAI 17

Ώρα 11.30΄έως 11.40΄ πινάκια 16, 18,19, 20 ,21 ΚΑΙ 33, 37

Ώρα 11.40΄έως 11.50΄ πινάκια 22,23,24,25,26 ΚΑΙ  36, 47 ΚΑΙ 58

Ώρα 11.50΄ έως 12.00΄ πινάκια 27,28,29,30,31 ΚΑΙ 32

Ώρα 12.00΄έως 12.10΄ πινάκια 34,38, 48, 49,50

Ώρα 12.10΄έως 12.20΄ πινάκια 51, 52, 53, 54,55

Ώρα 12.20΄έως 12.40΄ πινάκια 56,57,59,60,61

Ώρα 12.40΄έως 12.50΄ πινάκια 62,63,64,65,66

Ώρα 12.50΄έως 13.00΄ πινάκια 67,68,69,70,71

Ώρα 13.00΄έως 13.10΄ πινάκια 39,40,41,42,43

Ώρα 13.10΄έως 13.20΄ πινάκια 44, 45 και 46

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 3-6-2021 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 2ο ΤΜΗΜΑ

 

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του παρακάτω πινακίου του 2ου Πολιτικού Τμήματος Τριμελούς    Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 3-6-2021

Ώρα 09.30΄έως 09.40’  πινάκια 1,2,3,4,5 και 6 και 14

Ώρα 09.40΄έως 09.50΄ πινάκια 7,8,9,10,11 και 15

Ώρα 09.50΄έως 10.10΄ πινάκια 12,13,16,25,26 και 27,28,29,30,31

Ώρα 10.10΄έως 10.15΄ πινάκια 32,33

Ώρα 10.15΄έως 10.20΄ πινάκια 17,18,19,20,21

Ώρα 10.20΄ έως 10.30΄ πινάκια 22,23,24

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 3-6-2021 ΤΡΙΜΕΛΕΣ 2ο ΤΜΗΜΑ