Μενού Κλείσιμο

Γνωστοποίηση καταμερισμού υποθέσεων 1ου και 2ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς της Δικασίμου 19-11-2020

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 1ου  Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς (Ναυτικών Διαφορών) της δικασίμου 19-11-2020.

ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 19-11-2020 1o TMHMA

Ώρα 11.00΄έως 11.10’  πινάκια 1 έως και 5  συν οι υποθέσεις υπ΄ αριθ. πιν. 7 και 8

Ώρα 11.10΄έως 11.20΄ πινάκια 6, 9 έως και 12 συν η υπόθεση  υπ΄αριθ. πιν. 25

Ώρα 11.20΄έως 11.30΄ πινάκια 13 έως και 17  συν οι υποθέσεις υπ΄αριθ. πιν. 24 και 26

Ώρα 11.30΄έως 11.40΄ πινάκια 18 έως και 23

 

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 2oυ  Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 19-11-2020.

ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 19-11-2020 2ο ΤΜΗΜΑ

Ώρα 11.00΄έως 11.10’  πινάκια 1 έως και 5 συν η υπόθεση με αριθ. πιν.  13

Ώρα 11.10΄έως 11.20΄ πινάκια 6 έως και 10

Ώρα 11.20΄έως 11.30΄ πινάκια 11, 12, 14  έως και 16 συν η υπόθεση με αριθ. πιν. 42

Ώρα 11.30΄έως 11.40΄ πινάκια 17 έως και 21

Ώρα 11.40΄έως και 11.50΄ πινάκια 22 έως και 26

Ώρα 11.50΄έως 12.00΄ πινάκια 27 έως και 31

Ώρα 12.00΄ έως 12.10΄ πινάκια 32 έως και 36

Ώρα 12.10΄έως 12.20΄ πινάκια 37 έως και 41

Ώρα 12.20΄ έως 12.30΄ πινάκια 43 έως και 49