Μενού Κλείσιμο

Γνωστοποίηση καταμερισμού υποθέσεων 1ου και 2ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς της Δικασίμου 14-1-2020

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 1ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς (Ναυτικών Διαφορών) της δικασίμου  14-1-2021:

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 14-1-2021 1ο ΤΜΗΜΑ

Ώρα 11.00΄έως 11.10’  πινάκια 1 έως και 5 συν οι υποθέσεις  υπ΄ αριθ. πιν. 13 και πιν. 14

Ώρα 11.10΄έως 11.20΄ πινάκια 6 έως και 10 συν η υπόθεση πιν. 19

Ώρα 11.20΄έως 11.30΄ πινάκια 11, 12, 15 έως και 18

 

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 2ου  ΄ Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 14-1-2021:

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 14-1-2021 2ο ΤΜΗΜΑ

Ώρα 11.00΄έως 11.10’  πινάκια 1 έως και 5 συν η υπόθεση υπ΄ αριθ. πιν. 49

Ώρα 11.10΄έως 11.20΄ πινάκια 6 έως και 10  συν οι  υποθέσεις  υπ΄αριθ. πιν.  19 και υπ΄αριθ. πιν. 20

Ώρα 11.20΄έως 11.30΄ πινάκια 11 έως και 15

Ώρα 11.30΄έως 11.40΄ πινάκια 16 έως και 18, 21 και 22

Ώρα 11.40΄έως και 11.50΄ πινάκια 23 έως και 27 συν οι υποθέσεις υπ΄αριθ. πιν.  32, υπ΄αριθ. πιν. 47 και υπ΄ αριθ. πιν. 48

Ώρα 11.50΄έως 12.00΄ πινάκια 28 έως και 31 και 33 συν  η υπόθεση  υπ΄ αριθ. πιν. 46.

Ώρα 12.00΄ έως 12.10΄ πινάκια 34 έως και 38

Ώρα 12.10΄έως 12.20΄ πινάκια 39 έως και 45