Μενού Κλείσιμο

Γνωστοποίηση καταμερισμού υποθέσεων 3ου και 4ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς της Δικασίμου 4-2-2021

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του παρακάτω πινακίου του 3ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου  4-2-2021

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 4-2-2021 ΤΜΗΜΑ 3ο

Ώρα 11.00΄έως 11.10’  πινάκια 1 έως και 5 συν η υπόθεση   υπ΄ αριθ. πιν. 32

Ώρα 11.10΄έως 11.20΄ πινάκια 6 έως και 10 συν οι υποθέσεις υπ΄ αριθ. πιν. 11, υπ΄ αριθ. πιν. 12, υπ΄ αριθ. πιν. 29 και υπ΄ αριθ. πιν. 30.

Ώρα 11.20΄έως 11.30΄ πινάκια 13 έως και 17 συν οι υποθέσεις υπ΄ αριθ. πιν. 33 και υπ΄ αριθ. πιν. 34.

Ώρα 11.30΄ έως 11.40΄  πινάκια 18 έως και 22

Ώρα 11.40΄έως 11.50΄ πινάκια 23 έως και 27

Ώρα 11.50΄έως 12.00΄πινάκια 28 και 31

 

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του παρακάτω πινακίου του 4ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου  4-2-2021

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 4-2-2021 ΤΜΗΜΑ 4ο

Ώρα 11.00΄έως 11.10’  πινάκια 1 έως και 5

Ώρα 11.10΄έως 11.20΄ πινάκια 6 έως και 10

Ώρα 11.20΄έως 11.30΄ πινάκια 11 έως και 15

Ώρα 11.30΄ έως 11.40΄  πινάκια 16 έως και 20 συν η υπόθεση υπ΄ αριθ. πιν. 38

Ώρα 11.40΄έως 11.50΄ πινάκια 21 έως και 25 συν η υπόθεση υπ΄ αριθ. πιν. 37

Ώρα 11.50΄έως 12.00΄πινάκια 26 έως και 30

Ώρα 12.00΄έως 12.10΄ πινάκια 31 έως και 36