Μενού Κλείσιμο

Γνωστοποίηση καταμερισμού υποθέσεων 3ου και 4ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς της Δικασίμου 22-4-2021

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του παρακάτω πινακίου του 3ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς της 22-4-2021

Ώρα 11.00΄ πινάκια 2,5,10,11,12,14,20, 25,26,27 και 29

Πινάκιο: ΔΙΚ.22-4-2021 3ο ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

 

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του παρακάτω πινακίου του 4ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς της 22-4-2021

Ώρα 11.00΄έως 11.10’  πινάκια 3, 7, 8, 9, 10

Ώρα 11.10΄έως 11.20΄ πινάκια 14, 16, 23, 24 και 25

Ώρα 11.20΄έως 11.30΄ πινάκια 27, 30, 31  ,  34, 36, 39  και 41

Πινάκιο: δικ.22-4-2021 4ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ