Μενού Κλείσιμο

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 3ου ΚΑΙ 4ου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 9/12/2021

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 3ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 9-12-2021

Ώρα 11.00΄έως 11.30’  πινάκια 1 – 25

Ώρα 11.30΄έως 12.00΄ πινάκια 26 -43

ΕΚΘΕΜΑ 3ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 9-12-2021

 

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 4ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 9-12-2021

Ώρα 11.00΄έως 11.30’  πινάκια 1 – 25

Ώρα 11.30΄έως 12.00΄ πινάκια 26 -57

ΕΚΘΕΜΑ 4ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 9-12-2021