Μενού Κλείσιμο

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 13-1-2022

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 1ου Πολιτικού Τμήματος (Ναυτικό)  Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 13-1-2022

Ώρα 11.00΄έως 11.30’  πινάκια 1-20

Ώρα 11.30΄έως 12.00΄ πινάκια 21-27

ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚ. 13-1-2022 1ο ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ (ΝΑΥΤΙΚΟ)

 

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 2ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 13-1-2022

Ώρα 11.00΄έως 11.30’  πινάκια 1 – 25

Ώρα 11.30΄έως 12.00΄ πινάκια 26 -38

ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚ. 13-1-2022 2ο ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

 

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 2ου Πολιτικού Τμήματος Τριμελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 13-1-2022

Ώρα 09.30΄έως 9.45’  πινάκια 1 – 20

Ώρα 09.45΄έως 10.00΄ πινάκια 21 -29

ΕΚΘΕΜΑ ΔΙ. 13-1-2022 2ο ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΜΕΛΕΣ