Μενού Κλείσιμο

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 3ου ΚΑΙ 4ου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 3-2-2022

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 3ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 3-2-2022

Ώρα 11.00΄έως 11.30’  πινάκια 1-25

Ώρα 11.30΄έως 12.00΄ πινάκια 26-39

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 3-2-2022 3ο ΤΜΗΜΑ

 

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 4ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 3-2-2022

Ώρα 11.00΄έως 11.30’  πινάκια 1 – 25

Ώρα 11.30΄έως 12.00΄ πινάκια 26 -54

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 3-2-2022 4ο ΤΜΗΜΑ