Μενού Κλείσιμο

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3ου ΚΑΙ 4ου ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 3-3-2022

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του3ου  Τμήματος Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 3/3/2022

Ώρα 11.00΄έως 11.15’  πινάκια 1 -15

Ώρα 11.15΄έως 11.30΄ πινάκια 16-26

ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 3-3-2022 ΤΜΗΜΑ 3ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

 

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 4ου  Τμήματος Τριμελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 3/3/2022

Ώρα 09.30΄έως 09.40’  πινάκια 1 -15

Ώρα 09.40΄έως 09.50΄ πινάκια 16-21

ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 3-3-2022 ΤΜΗΜΑ 4ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ

 

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 4ου  Τμήματος Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 3/3/2022

Ώρα 11.00΄έως 11.15’  πινάκια 1 -25

Ώρα 11.15΄έως 11.30΄ πινάκια 26-53

ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 3-3-2022 ΤΜΗΜΑ 4οΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ