Μενού Κλείσιμο

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 17/2/2022

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 1ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς ΝΑΥΤΙΚΟ,  της δικασίμου 17-2-2022

Ώρα 11.00΄έως 11.15’  πινάκια 1 – 15

Ώρα 11.15΄έως 11.30΄ πινάκια 16 -23

ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚ. 17-2-2022 1ου ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΝΑΥΤΙΚΟ)

 

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 2ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 17-2-2022

Ώρα 11.00΄έως 11.15’  πινάκια 1 – 15

Ώρα 11.15΄έως 11.30΄ πινάκια 16 -33

ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚ. 17-2-2022 2ου ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ