Μενού Κλείσιμο

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 17-3-2022

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 1ου Πολιτικού Τμήματος (Ναυτικό)  Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 17-3-2022

Ώρα 11.00΄έως 11.15’  πινάκια 1-15

Ώρα 11.15΄έως 11.30΄ πινάκια 16-23

ΕΚΘΕΜΑ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 17-3-2022 (ΝΑΥΤΙΚΟ)

 

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 2ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 17-3-2022

Ώρα 11.00΄έως 11.15’  πινάκια 1 – 20

Ώρα 11.15΄έως 11.30΄ πινάκια 21 -38

ΕΚΘΕΜΑ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 17-3-2022

 

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 2ου Πολιτικού Τμήματος Τριμελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 17/3/2022

Ώρα 09.30΄έως 09.45’  πινάκια 1 – 15

Ώρα 09.45΄έως 10.00΄ πινάκια 16 -25

ΕΚΘΕΜΑ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 17-3-2022