Μενού Κλείσιμο

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3ου ΚΑΙ 4ου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 7/4/2022

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 3ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 7/4/2022

Ώρα 11.00΄έως 11.15’  πινάκια 1-15

Ώρα 11.15΄έως 11.30΄ πινάκια 16-28

ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 7-4-2023 3ο ΤΜΗΜΑ

 

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 4ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 7/4/2022

Ώρα 11.00΄έως 11.15’  πινάκια 1 – 25

Ώρα 11.15΄έως 11.30΄ πινάκια 26 -45

ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 7-4-2022 4o TMHMA ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ