Μενού Κλείσιμο

Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων Πολιτικού Τμήματος

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τον επαναπροσδιορισμό υποθέσεων του Πολιτικού Τμήματος σύμφωνα με τις παρακάτω Πράξεις:

 

1Ο ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΝΑΥΤΙΚΟ)

ΠΡΑΞΗ 86/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 25-11-2021

ΠΡΑΞΗ 87/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 3-6-2021

ΠΡΑΞΗ 88/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 23-9-2021

ΠΡΑΞΗ 89/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 21-10-2021

1Ο ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΝΑΥΤΙΚΟ)

ΠΡΑΞΗ 90/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 23-9-2021

ΠΡΑΞΗ 91/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 3-6-2021

2Ο ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ

ΠΡΑΞΗ 93/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 3-6-2021

ΠΡΑΞΗ 94/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 23-9-2021

ΠΡΑΞΗ 95/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 21-10-2021

ΠΡΑΞΗ 96/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 25-11-2021

2Ο ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ

ΠΡΑΞΗ 97/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 3-6-2021

ΠΡΑΞΗ 98/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 23-9-2021

ΠΡΑΞΗ 99/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 21-10-2021

ΠΡΑΞΗ 100/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 25-11-2021

ΠΡΑΞΗ 101/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 13-1-2022

ΠΡΑΞΗ 102/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 17-2-2022

ΠΡΑΞΗ 103/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 17-3-2022

ΠΡΑΞΗ 104/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 5-5-2022

3o ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ

ΠΡΑΞΗ 41/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 20-5-2021

ΠΡΑΞΗ 42/2021  ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 7-10-2021

ΠΡΑΞΗ 43/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 11-11-2021

4Ο ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ

ΠΡΑΞΗ 80/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 7-10-2021

ΠΡΑΞΗ 81/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 20-5-2021

4Ο ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ

ΠΡΑΞΗ 82/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 20-5-2021

ΠΡΑΞΗ 83/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 9-12-2021

ΠΡΑΞΗ 84/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 11-11-2021

ΠΡΑΞΗ 85/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 7-10-2021

 

Οι πράξεις επαναπροσδιορισμού μπορούν να κατέβουν πατώντας εδώ: ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ