Μενού Κλείσιμο

Πράξη 33/2020 περί λειτουργίας του Εφετείου και τήρησης έκτακτων μέτρων για την ασφαλή λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών

Πράξη 33/2020 περί λειτουργίας του Εφετείου και τήρησης έκτακτων μέτρων για την ασφαλή λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών.

Το πλήρες κείμενο της πράξης: Πράξη 33/2020