Μενού Κλείσιμο

Λήψη απλών ή ψηφιακά υπογεγραμμένων δικαστικών εγγράφων

Σας ενημερώνουμε ότι το Εφετείο Πειραιώς παρέχει τη δυνατότητα λήψης απλών ή ψηφιακά υπογεγραμμένων δικαστικών εγγράφων, μέσω εφαρμογής που ανέπτυξε σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Πρωτοδικείου Πειραιά.

Η παρούσα εφαρμογή απευθύνεται σε δικηγόρους και η είσοδος θα πραγματοποιείται με κωδικούς TAXISNET.

Σε κάθε βήμα υπάρχει σχετικό αρχείο βοήθειας που μπορείτε να συμβουλευτείτε.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10/12/2020: Η εφαρμογή θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμη από 11/12/2020 21:00 – 12/12/2020 15:00 λόγω σημαντικής αναβάθμισης του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί.

3/10/2020: Η εφαρμογή θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμη από 3/10/2020 21:00 – 4/10/2020 11:00 για λόγους συντήρησης εξοπλισμού.