Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων Δικαστηρίων

α. Το τακτικό δικαστήριο του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς την Δικάσιμο 1/4/2020 αποσύρεται.

β. Η έναρξη του Μικτού Ορκωτού Εφετείου την 1/4/2020 αποσύρεται.

γ. Το τακτικό δικαστήριο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου στις 10/4/2020 αποσύρεται.

δ. Το διακοπτόμενο δικαστήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων την 1/4/2020, με έναρξη δίκης την 25/2/2020, αποσύρεται.

ε. Το διακοπτόμενο δικαστήριο του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς την 1/4/2020, με έναρξη δίκης την 11/3/2020, αποσύρεται.