Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για την συνεδρίαση του Τριμ.Εφ.Κακ. την 24/3/2020

Στην συνεδρίαση του Τριμ.Εφ.Κακ. (ΤΕΚ) την 24/3/2020 με πρόεδρο την κα ΜΠΕΡΣΗ, θα συζητηθεί από το πινάκιο μόνο η υπόθεση 0.01 (προβλέπεται να συνεχιστεί στις 26 και 27/3/2020). Όλες οι άλλες αποσύρονται.