Μενού Κλείσιμο

Αυτεπάγγελτος επαναπροσδιορισμός της συζήτησης όλων των πολιτικών υποθέσεων οι οποίες δεν εκφωνήθηκαν στις 5-10-2023.

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τον αυτεπάγγελτο επαναπροσδιορισμό από τη γραμματεία του οικείου τμήματος του Εφετείου Πειραιώς της συζήτησης όλων των πολιτικών υποθέσεων, οι οποίες δεν εκφωνήθηκαν στις 5-10-2023 συνεπεία της διεξαγωγής των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών την 8-10-2023, στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο, από την πράξη 81/2023: ΠΡΑΞΗ 81.2023