Μενού Κλείσιμο

Παράταση αναστολής εργασιών Εφετείου λόγω επαναληπτικών εκλογών

Σας γνωρίζουμε ότι η αναστολή μέρους των εργασιών του Εφετείου Πειραιώς, λόγω της διενέργειας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών στις 8 Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών εκλογών στις 15 Οκτωβρίου 2023, η οποία αφορά την υπ’ αριθ. 74/2023 πράξη του Προέδρου του Τριμελούς  Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. πρωτ. 46339οικ./22-09-2023 εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης, παρατείνεται μέχρι και την 18η Οκτωβρίου 2023, ενόψει του ότι συντρέχει περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών εκλογών στην Αυτοδιοικητική Περιφέρεια, που εδρεύει το Δικαστήριο τούτο, όπως ορίζεται στην ανωτέρω πράξη.

Ο Πρόεδρος Του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιά

Ιωάννης Αποστολόπουλος

Πρόεδρος Εφετών