Μενού Κλείσιμο

Μέτρα προστασίας στους κοινόχρηστους χώρους του δικαστικού μεγάρου – Πράξη 105/2022

Ενημερωθείτε για τα ισχύοντα μέτρα προστασίας στους κοινόχρηστους χώρους του δικαστικού μεγάρου.

Πράξη 105/2022 Εφετείου Πειραιώς

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

ΕΦΕΤΕΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ                           

 

ΠΡΑΞΗ

105 /2022

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς

    Στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.66528/18.11.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας (της οποίας η ισχύς παρατάθηκε μέχρι τώρα δυνάμει της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 69439/02-12-2022 ΚΥΑ, ΦΕΚ τ. Β΄ 6135/02012/2022), πλην άλλων προβλέπεται, ότι  με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

    Κατόπιν τούτου και ενόψει της αναγκαιότητας  της προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε χώρους με πολυπληθές κοινό, αφού λάβαμε την προς τούτο σύμφωνη γνώμη των  αρμοδίων οργάνων διοίκησης των λοιπών Δικαστικών Υπηρεσιών που λειτουργούν εντός του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς (που προσυπογράφουν στην παρούσα), αποφασίζουμε την υποχρεωτική χρήση μάσκας (προσώπου)

Α) σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς, και ιδίως  στα ακροατήρια των Δικαστηρίων, στους διαδρόμους, στην είσοδο και στους ανελκυστήρες,

Β) στα γραφεία κατά την επικοινωνία με τους δικηγόρους και τους πολίτες,

Γ) τη χρήση εκάστου ανελκυστήρα από μέχρι πέντε (5) άτομα, κατ’ ανώτατο όριο.

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου, στους ανελκυστήρες, στα ακροατήρια και στους διαδρόμους, καθώς και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των σχετικών Υπηρεσιών.

 

Για το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος Εφετών

 

Ο Διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ

Εισαγγελέας Εφετών

 

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Η Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ

Εισαγγελέας Πρωτοδικών