Μενού Κλείσιμο

Ρύθμιση δικονομικών και λοιπών ζητημάτων που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας δυνάμει της υπ’αρ.1411οικ./5-2-2023 (Β’ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης

Παρακαλώ ενημερωθείτε: Ρύθμιση δικονομικών κλπ