Μενού Κλείσιμο

Ποινικό Τμήμα

Το Ποινικό Τμήμα βρίσκεται στον 7ο όροφο, γραφείο 718, του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά.
Στο τμήμα αυτό υπάγονται οι εξής εργασίες:

  • Η εκτέλεση των καθηκόντων των γραμματέων έδρας όλων των ποινικών δικαστηρίων και ειδικότερα η συμμετοχή στην σύνθεση όλων των ποινικών δικαστηρίων, η σύνταξη των πρακτικών και η καθαρογραφή των αποφάσεων.
  • Η έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων ποινικών αποφάσεων και των εγγράφων της ποινικής διαδικασίας και υποβολή των αναβλητικών αποφάσεων μετά των δικογραφιών.
  • Η παράδοση των ποινικών δικογραφιών στους Προέδρους και η παραλαβή τους για τακτοποίηση στο αρχείο.
  • Η τήρηση σχετικών βιβλίων κινήσεων δικογραφιών.

Κανονισμός Λειτουργίας: ΦΕΚ 382 τ.Β/27-06-1990

Τηλεφωνικό Κατάλογο μπορείτε να βρείτε εδώ.