Μενού Κλείσιμο

Βουλεύματα

Το τμήμα βρίσκεται στον 7ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, γραφείο 722.
Στο τμήμα αυτό υπάγονται οι εξής εργασίες:

  • Η μέριμνα για την έκδοση βουλευμάτων του Συμβουλίου Εφετών η τήρηση των σχετικών βιβλίων, η έκδοση διατάξεων του Προέδρου του ποινικού τμήματος, η διεκπεραίωση την διαδικασίας εκδόσεως και της δικαστικής συνδρομής η καθαρογραφή των βουλευμάτων και λοιπών σχετικών εγγράφων, η διακίνηση των σχετικών δικογραφιών, η αρχειοθέτηση των βουλευμάτων. Η έκδοση αντιγράφων βουλευμάτων διατάξεων και σχετικών πιστοποιητικών και η άσκηση ένδικων μέσων κατά βουλευμάτων και αποφάσεων και η σύνταξη των πινάκων.
  • Η σύνταξη του ετήσιου καταλόγου ενόρκων και η μέριμνα για την  μηνιαία κλήρωση.
  • Η διαδικασία αποφυλάκισης των προσωρινώς κρατουμένων.

Κανονισμός Λειτουργίας: ΦΕΚ 382 τ.Β/27-06-1990

Τηλεφωνικό Κατάλογο μπορείτε να βρείτε εδώ.