Μενού Κλείσιμο

ΒΟΥΛΕΥΜΑ 40/2023


Αρμοδιότητα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για κήρυξη του ουσιαστικού πέρατος της ανακρίσεως στην περίπτωση διαφωνίας του Προέδρου Εφετών, χωρίς την έκδοση πράξης για το σκέλος της υπόθεσης, επί του οπίου δεν ήγειρε ρητά αντιρρήσεις, έστω και αν ο εισαγγελέας εφετών επιμένει στην άποψή του περί συνδρομής επαρκών ενδείξεων για την παραπομπή στο ακροατήριο του εφετείου κακουργημάτων (άρθρο 309 παρ. 5 Κ.Π.Δ.).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμός Βουλεύματος /2023
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Φεβρωνία Τσερκέζογλου, Πρόεδρο Εφετών, Αναστάσιο Αναστασίου-Εισηγητή και Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτες.
Συνήλθε στο γραφείο διασκέψεών του, την 28 Μαρτίου 2023, με την παρουσία και της Γραμματέως Καλλιόπης Δερμάτη για να διασκεφθεί και να αποφασίσει για την κατωτέρω ποινική υπόθεση, επί της οποίας έχει υποβληθεί σε αυτό η υπ’ αριθμ. 32/2023 έγγραφη πρόταση του Αντεισαγγελέως Εφετών Πειραιώς, Νικολάου Φιστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Εισάγω ενώπιον του Συμβουλίου σας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 2, 4, 138 παρ. 1 εδ. β’ και 309 παρ. 5 εδ. β΄ ΚΠοινΔ, τη συνημμένη ποινική δικογραφία κατά του …………………….., ήδη δε έγκλειστο στο Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης και εκθέτω τα ακόλουθα:
Α] Με αφορμή την με αριθμό πρωτ. 3008/12/16552-α΄/18-9-19 αναφορά της Υπδνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δνσης Ασφαλείας Αττικής με την οποία υποβλήθηκε προανακριτικό υλικό σχηματίστηκε η με ΑΒΜ Γ 19 /2364 ποινική δικογραφία και ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του ως άνω κατηγορουμένου για τις αξιόποινες πράξεις 1) της διακεκριμένης παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εντός σωφρονιστικού καταστήματος, υπό την μορφή της κατοχής, 2) της ηθικής αυτουργίας σε διακεκριμένη παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός σωφρονιστικού καταστήματος, υπό την μορφή της ηθικής αυτουργίας επί εισαγωγής, 3) της παράνομης κατοχής κινητού τηλεφώνου εντός σωφρονιστικού καταστήματος και 4) της ηθικής αυτουργίας σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου εντός σωφρονιστικού καταστήματος [ήτοι για παράβαση των άρθρων 1, 2, 12, 14, 16, 18, 26 § 1α, 27 § 1α, 46 παρ. 1, 51, 52, 57, 94 ΠΚ και άρθρα 20 παρ. 1-3, 22 παρ. 2-1, 40, 41 του Ν. 4139/13 σε συνδυασμό με άρθρα 1 § 2 Πιν. Β’ του Ν. 3459/06 και 24 παρ. 3 εδ. β’-α’ Ν. 3772/09], πράξεις που φέρονται ότι τέλεσε στον Κορυδαλλό Αττικής στις 2-9-19 μέχρι 17-9-19 και παραγγέλθηκε η διενέργεια κύριας ανάκρισης, που ανατέθηκε στον κ. Ανακριτή του 3ου Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά.
Περαιτέρω η κύρια ανάκριση περατώθηκε νόμιμα με την απολογία του κατηγορουμένου και την έκδοση με σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά της Διάταξης Περιοριστικών Όρων [ΔΠΟ] με αριθμό ΑΝΓ/Δ/25/16-6-20 του Ανακριτή του Γ’ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιώς με την οποία επιβλήθηκαν στον ανωτέρω κατηγορούμενο, [ήδη έγκλειστο στο Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης], οι περιοριστικοί όροι 1) της εμφάνισής του άπαξ το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του μετά την έκτιση της ποινής του και 2) της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα μετά την έκτιση της ποινής του.
Ακολούθως η δικογραφία μας υποβλήθηκε με την από 8-12-20 αναφορά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά κατ΄άρθρο 309 ΚΠοινΔ και υποβλήθηκε η από 5-2-21 με απ. Πρωτ. ΜΕΚ 21-10 πρότασή μας προς τον κ. Πρόεδρο Εφετών Πειραιά για την σύμφωνη γνώμη του για την απευθείας κλήση του κατηγορουμένου ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά.
Πλην όμως ο κ. Πρόεδρος Εφετών διαφώνησε με την πρότασή μας και με το με αριθμό πρωτ. 1034/22-6-21 έγγραφο μας επανέφερε την δικογραφία καθώς δεν συμφώνησε για την απευθείας παραπομπή για το αδίκημα της παράνομης κατοχής κινητού τηλεφώνου εντός σωφρονιστικού καταστήματος, ήτοι για την παράβαση του άρθρου 24 παρ. 3 εδ. β-α του Ν. 3772/09.
Η αρμοδιότητα του Συμβουλίου σας προκύπτει ευθέως από το άρθρο 309 παρ. 5 εδ. β του ΚΠοινΔ.
Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του Ν. 3772/09 «Ο υπάλληλος ο οποίος κατέχει ή χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο εντός του χώρου διαβίωσης και προαυλισμού των κρατουμένων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος με οποιονδήποτε τρόπο προμηθεύει με κινητό τηλέφωνο κρατούμενο σε κατάστημα κράτησης».
Από την ως άνω διάταξη προκύπτει ότι η κατοχή κινητού τηλεφώνου από κρατούμενο εντός του καταστήματος κράτησης δεν είναι αξιόποινη πράξη.
Επομένως για την ως άνω πράξη δεν πρέπει να παραπεμφθεί ο κατηγορούμενος για να δικαστεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων.
Περαιτέρω για τις λοιπές πράξεις για τις οποίες ασκήθηκε η ποινική δίωξη με βάση το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, που συνελέγησαν κατά την κύρια ανάκριση και την αυτεπάγγελτη προανάκριση, που προηγήθηκε, κρίνεται ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά, που είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 110 περ. β΄, 122, 309 παρ. 1, 590 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠοινΔ, καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο για την εκδίκαση του ως άνω κακουργήματος του Ν. 4139/13 και των συναφών εγκλημάτων.
Και ειδικότερα για το ότι:
Στους κατωτέρω τόπους και χρόνους, με πρόθεση ενεργώντας, με περισσότερες πράξεις, τέλεσε εγκλήματα τα οποία τιμωρούνται σύμφωνα με τον νόμο με στερητική της ελευθερίας ποινή και με χρηματική ποινή.
Ειδικότερα:
Α] Στον παρακάτω αναφερόμενο τόπο και χρόνο ενεργώντας με πρόθεση, χωρίς να έχει αποκτήσει την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, ενεργώντας με πρόθεση, διέπραξε το έγκλημα της διακεκριμένης παράνομης διακίνησης (κατοχή σε σωφρονιστικό κατάστημα και ηθική αυτουργία σε εισαγωγή σε σωφρονιστικό κατάστημα) ναρκωτικών ουσιών, το οποίο προβλέπεται από το νόμο και τιμωρείται με στερητικές της ελευθερίας ποινές και με χρηματική ποινή. Ειδικότερα:
1) Στον Κορυδαλλό και συγκεκριμένα στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού), κατά το χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες έως και τις 17-9-19 και περί ώρα 06.10 πμ με πρόθεση τέλεσε το αδίκημα της διακεκριμένης διακίνησης διά της κατοχής σε σωφρονιστικό κατάστημα ναρκωτικών ουσιών, κατά την έννοια του νόμου (άρθρο 1 παρ. 1, 2 ν. 4139/13). Ειδικότερα, στον προαναφερόμενο τόπο και κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, στο ανωτέρω σωφρονιστικό κατάστημα, στο οποίο κατά το ως άνω κρίσιμο χρονικό διάστημα ήδη ήταν έγκλειστος εντός του κελιού με αριθμό 72 που βρίσκεται στον 3° όροφο του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, εκτίοντας στερητική της ελευθερίας ποινή, κατελήφθη από τους αρμοδίους υπηρετούντες στο ανωτέρω σωφρονιστικό κατάστημα υπαλλήλους να κατέχει μία (1) αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία, περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους της τάξης των πέντε (5) γραμμαρίων, δεδομένου ότι διατηρούσε στην κατοχή του έχοντας δηλαδή την επ’ αυτών πλήρη φυσική εξουσίαση, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαπιστώνει την ύπαρξη και κατά τη βούλησή του να διαθέτει πραγματικά ως προς την ως άνω κατασχεθείσα ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.
2) Στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο με πρόθεση τέλεσε το αδίκημα της διακεκριμένης διακίνησης διά της ηθικής αυτουργίας επί εισαγωγής σε σωφρονιστικό κατάστημα ναρκωτικών ουσιών, κατά την έννοια του νόμου (άρθρο 1 παρ. 1, 2 του Ν. 4139/13). Ειδικότερα, στον προαναφερόμενο τόπο και κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο Α-1 του παρόντος, με ιδιαίτερη πειθώ και φορτικότητα απευθύνθηκε και έπεισε άγνωστο κατά τα ειδικότερα προσδιοριστικά στοιχεία ταυτότητας αυτού εισέτι δράστη, προκειμένου για δικό του λογαριασμό και έναντι αγνώστου ανταλλάγματος σε αυτόν, προβεί σε εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα ακατέργαστης κάνναβης στο ανωτέρω σωφρονιστικό κατάστημα, στο οποίο ήδη ήταν έγκλειστος, εκτίνοντας στερητική της ελευθερίας ποινή, την οποία -ποσότητα ναρκωτικών ουσιών- προόριζε προς περαιτέρω διάθεση, σε άγνωστο αριθμό ουσιοεξαρτημένων προσώπων, καθώς στον ως άνω τόπο και χρόνο εντός του κελιού με αριθμό 72 που βρίσκεται στον 3° όροφο του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, και ήταν έγκλειστος εκτίοντας στερητική της ελευθερίας ποινή, κατελήφθη από τους αρμοδίους υπηρετούντες στο ανωτέρω σωφρονιστικό κατάστημα υπαλλήλους να κατέχει μία αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία, περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους της τάξης των πέντε γραμμαρίων, δεδομένου ότι διατηρούσε στην κατοχή του έχοντας δηλαδή την επ’ αυτών πλήρη φυσική εξουσίαση, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαπιστώνει την ύπαρξη και κατά τη βούλησή του να διαθέτει πραγματικά ως προς την ως άνω κατασχεθείσα ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.
Β] Στον παρακάτω αναφερόμενο τόπο και χρόνο ενεργώντας με πρόθεση, διέπραξε το έγκλημα της ηθικής αυτουργίας σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου σε σωφρονιστικό κατάστημα και ειδικότερα: Στον Κορυδαλλό (Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού) και κατά το χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες έως και 17-9-19 και περί ώρα 06.10 π.μ. με πρόθεση τέλεσε το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου σε σωφρονιστικό κατάστημα. Ειδικότερα, στον ως άνω αναφερόμενο τόπο και χρόνο, με ιδιαίτερη πειθώ και φορτικότητα απευθύνθηκε και έπεισε τρίτο άτομο, άγνωστο κατά τα ειδικότερα προσδιοριστικά στοιχεία ταυτότητας αυτού εισέτι δράστη, προκειμένου για δικό του λογαριασμό προβεί σε εισαγωγή κινητών τηλεφώνων στο ανωτέρω σωφρονιστικό κατάστημα, στο οποίο ήδη ήταν έγκλειστος, εκτίοντας στερητική της ελευθερίας ποινή, οπότε και κατελήφθη από τους αρμοδίους υπηρετούντες στο ανωτέρω σωφρονιστικό κατάστημα υπαλλήλους να κατέχει: α) ένα (1) κινητό τηλέφωνο, εργοστασίου παραγωγής HUAWEI, με αριθμούς ΙΜΕΙ 1: 86016804747909 και ΙΜΕΙ 2: 860168048579092, περιέχον μία κάρτα SIM της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE, με σειριακό αριθμό 8930 0500 2042 3381 8526 και β) ένα (1) κινητό τηλέφωνο, εργοστασίου παραγωγής HUAWEI, με αριθμό ΙΜΕΙ: 862454042393039, περιέχον δύο κάρτες SIM εκ των οποίων η μία της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE, με σειριακό αριθμό 8930 0500 2042 3892 0698 και η έτερη της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Q με σειριακό αριθμό 89300090900179401912, αντίστοιχα.
[για παράβαση των άρθρων 12, 26 παρ. 1 εδ. α’, 27 παρ. 1 εδ. α’ και 46 παρ. 1, 51, 52, 57 και 94 ΠΚ, άρθρο 20 παρ. 1-3, 22 παρ. 2-1, 40 και 41 Ν. 4139/13, σε συνδυασμό με τις διατάξεις άρθρου 1 παρ. 2 πιν. Β Ν. 3459/06 και 24 παρ. 3 εδ. (β-α) Ν. 3772/09].
-Επίσης, φρονούμε ότι πρέπει, για την ταυτότητα των νομικών και ουσιαστικών λόγων που οδήγησαν στην επιβολή των, να διατηρηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 282, 283, 309 παρ. 4 ΚΠοινΔ, οι ως άνω περιοριστικοί όροι σε βάρος του κατηγορουμένου που επιβλήθηκαν με την με αριθμό 25/20 ΔΠΟ του Ανακριτή του 3ου Τμήματος Πειραιά μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΩ
-Να μην γίνει κατηγορία για την πράξη της κατοχή κινητού τηλεφώνου από κρατούμενο εντός του καταστήματος κράτησης.
-Να παραπεμφθεί ο κατηγορούμενος ………….., ήδη δε έγκλειστος στο Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης για τις αξιόποινες πράξεις 1) της διακεκριμένης παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εντός σωφρονιστικού καταστήματος, υπό την μορφή της κατοχής, 2) της ηθικής αυτουργίας σε διακεκριμένη παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός σωφρονιστικού καταστήματος, υπό την μορφή της ηθικής αυτουργίας επί εισαγωγής, 3) της ηθικής αυτουργίας σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου εντός σωφρονιστικού καταστήματος [ήτοι για παράβαση των άρθρων 1, 2, 12, 14, 16, 18, 26 § 1α, 27 § 1α, 46 παρ. 1, 51, 52, 57, 94 ΠΚ και άρθρα 20 παρ. 1-3, 22 παρ. 2-1, 40, 41 του Ν. 4139/13 σε συνδυασμό με άρθρα 1 § 2 Πιν. Β’ του Ν. 3459/06 και 24 παρ. 3 εδ. β’-α’ Ν. 3772/09], πράξεις που φέρονται ότι τέλεσε στον Κορυδαλλό Αττικής στις 2-9-19 μέχρι 17-9-19.
Και ειδικότερα: Α] Στον παρακάτω αναφερόμενο τόπο και χρόνο ενεργώντας με πρόθεση, χωρίς να έχει αποκτήσει την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, ενεργώντας με πρόθεση, διέπραξε το έγκλημα της διακεκριμένης παράνομης διακίνησης (κατοχή σε σωφρονιστικό κατάστημα και ηθική αυτουργία σε εισαγωγή σε σωφρονιστικό κατάστημα) ναρκωτικών ουσιών, το οποίο προβλέπεται από το νόμο και τιμωρείται με στερητικές της ελευθερίας ποινές και με χρηματική ποινή. Ειδικότερα:
1) Στον Κορυδαλλό και συγκεκριμένα στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού), κατά το χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες έως και τις 17-9-19 και περί ώρα 06.10 πμ με πρόθεση τέλεσε το αδίκημα της διακεκριμένης διακίνησης διά της κατοχής σε σωφρονιστικό κατάστημα ναρκωτικών ουσιών, κατά την έννοια του νόμου (άρθρο 1 παρ. 1, 2 ν. 4139/13). Ειδικότερα, στον προαναφερόμενο τόπο και κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, στο ανωτέρω σωφρονιστικό κατάστημα, στο οποίο κατά το ως άνω κρίσιμο χρονικό διάστημα ήδη ήταν έγκλειστος εντός του κελιού με αριθμό 72 που βρίσκεται στον 3° όροφο του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, εκτίοντας στερητική της ελευθερίας ποινή, κατελήφθη από τους αρμοδίους υπηρετούντες στο ανωτέρω σωφρονιστικό κατάστημα υπαλλήλους να κατέχει μία (1) αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία, περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους της τάξης των πέντε (5) γραμμαρίων, δεδομένου ότι διατηρούσε στην κατοχή του έχοντας δηλαδή την επ’ αυτών πλήρη φυσική εξουσίαση, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαπιστώνει την ύπαρξη και κατά τη βούλησή του να διαθέτει πραγματικά ως προς την ως άνω κατασχεθείσα ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.
2) Στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο με πρόθεση τέλεσε το αδίκημα της διακεκριμένης διακίνησης διά της ηθικής αυτουργίας επί εισαγωγής σε σωφρονιστικό κατάστημα ναρκωτικών ουσιών, κατά την έννοια του νόμου (άρθρο 1 παρ. 1, 2 του Ν. 4139/13). Ειδικότερα, στον προαναφερόμενο τόπο και κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο Α-1 του παρόντος, με ιδιαίτερη πειθώ και φορτικότητα απευθύνθηκε και έπεισε άγνωστο κατά τα ειδικότερα προσδιοριστικά στοιχεία ταυτότητας αυτού εισέτι δράστη, προκειμένου για δικό του λογαριασμό και έναντι αγνώστου ανταλλάγματος σε αυτόν, προβεί σε εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα ακατέργαστης κάνναβης στο ανωτέρω σωφρονιστικό κατάστημα, στο οποίο ήδη ήταν έγκλειστος, εκτίνοντας στερητική της ελευθερίας ποινή, την οποία -ποσότητα ναρκωτικών ουσιών- προόριζε προς περαιτέρω διάθεση, σε άγνωστο αριθμό ουσιοεξαρτημένων προσώπων, καθώς στον ως άνω τόπο και χρόνο εντός του κελιού με αριθμό 72 που βρίσκεται στον 3° όροφο του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, και ήταν έγκλειστος εκτίοντας στερητική της ελευθερίας ποινή, κατελήφθη από τους αρμοδίους υπηρετούντες στο ανωτέρω σωφρονιστικό κατάστημα υπαλλήλους να κατέχει μία αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία, περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους της τάξης των πέντε γραμμαρίων, δεδομένου ότι διατηρούσε στην κατοχή του έχοντας δηλαδή την επ’ αυτών πλήρη φυσική εξουσίαση, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαπιστώνει την ύπαρξη και κατά τη βούλησή του να διαθέτει πραγματικά ως προς την ως άνω κατασχεθείσα ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.
Β] Στον παρακάτω αναφερόμενο τόπο και χρόνο ενεργώντας με πρόθεση, διέπραξε το έγκλημα της ηθικής αυτουργίας σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου σε σωφρονιστικό κατάστημα και ειδικότερα: Στον Κορυδαλλό (Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού) και κατά το χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες έως και 17-9-19 και περί ώρα 06.10 π.μ. με πρόθεση τέλεσε το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου σε σωφρονιστικό κατάστημα. Ειδικότερα, στον ως άνω αναφερόμενο τόπο και χρόνο, με ιδιαίτερη πειθώ και φορτικότητα απευθύνθηκε και έπεισε τρίτο άτομο, άγνωστο κατά τα ειδικότερα προσδιοριστικά στοιχεία ταυτότητας αυτού εισέτι δράστη, προκειμένου για δικό του λογαριασμό προβεί σε εισαγωγή κινητών τηλεφώνων στο ανωτέρω σωφρονιστικό κατάστημα, στο οποίο ήδη ήταν έγκλειστος, εκτίοντας στερητική της ελευθερίας ποινή, οπότε και κατελήφθη από τους αρμοδίους υπηρετούντες στο ανωτέρω σωφρονιστικό κατάστημα υπαλλήλους να κατέχει: α) ένα (1) κινητό τηλέφωνο, εργοστασίου παραγωγής HUAWEI, με αριθμούς ΙΜΕΙ 1: 86016804747909 και ΙΜΕΙ 2: 860168048579092, περιέχον μία κάρτα SIM της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE, με σειριακό αριθμό 8930 0500 2042 3381 8526 και β) ένα (1) κινητό τηλέφωνο, εργοστασίου παραγωγής HUAWEI, με αριθμό ΙΜΕΙ: 862454042393039, περιέχον δύο κάρτες SIM εκ των οποίων η μία της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE, με σειριακό αριθμό 8930 0500 2042 3892 0698 και η έτερη της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Q με σειριακό αριθμό 89300090900179401912, αντίστοιχα.
[για παράβαση των άρθρων 12, 26 παρ. 1 εδ. α’, 27 παρ. 1 εδ. α’ και 46 παρ. 1, 51, 52, 57 και 94 ΠΚ, άρθρο 20 παρ. 1-3, 22 παρ. 2-1, 40 και 41 Ν. 4139/13, σε συνδυασμό με τις διατάξεις άρθρου 1 παρ. 2 πιν. Β Ν. 3459/06 και 24 παρ. 3 εδ. (β-α) Ν. 3772/09].
-Να διατηρηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 282, 283, 309 παρ. 4 ΚΠοινΔ, οι ως άνω περιοριστικοί όροι σε βάρος του κατηγορουμένου που επιβλήθηκαν με την με αριθμό 25/20 ΔΠΟ του Ανακριτή του 3ου Τμήματος Πειραιά μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
Πειραιάς, 24-2-23
Ο Εισαγγελέας
(υπογραφή)
Νικόλαος Φιστόπουλος
Αντεισαγγελέας Εφετών»
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Με το άρθρο 309 του νέου ΚΠΔ (Ν. 4620/2019), όπως ισχύει μετά το άρθρο 7 § 33 του Ν. 4637/2019, οι διατάξεις του οποίου αποδίδουν κατά βάση το περιεχόμενο του άρθρου 308Α του προϊσχύσαντος ΚΠΔ, διατηρήθηκε, προς το σκοπό επιταχύνσεως της ποινικής δίκης, η παρέκκλιση από τον κανόνα της παραπομπής του κατηγορουμένου για κακούργημα στο ακροατήριο με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών, υποκείμενο σε έφεση (για περιορισμένους λόγους), δηλαδή η παράκαμψη της ενδιάμεσης διαδικασίας και ορίστηκε, κατ’ εξαίρεση, ότι στις περιπτώσεις ορισμένων κακουργημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του μονομελούς ή του τριμελούς εφετείου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα κακουργήματα της περί ναρκωτικών ουσιών ειδικής ποινικής νομοθεσίας, που προβλέπονται στο Ν. 4139/2013 (του οποίου με το άρθρο 586 περ. θ΄ του νέου ΚΠΔ έχουν καταργηθεί οι διαφορετικού περιεχομένου δικονομικές διατάξεις του άρθρου 43 § 2 εδαφ. γ΄, βλ. σχετ. Α. Παπαδαμάκη, Ποινική Δικονομία, Θεωρία – Πράξη – Νομολογία, 2019, αρ. 562, σελ. 371), η δικογραφία, μετά την περάτωση της κύριας ανάκρισης, υποβάλλεται από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο και ότι δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί η ανάκριση, προτείνει στον πρόεδρο εφετών να εισαχθεί η υπόθεση, μαζί με τα τυχόν ήσσονος βαρύτητας συναφή εγκλήματα, απευθείας στο ακροατήριο (§ 1 εδαφ. α΄). Σε περίπτωση που ο πρόεδρος εφετών διατυπώσει σύμφωνη για την παραπομπή γνώμη, ο εισαγγελέας εφετών εκδίδει κλητήριο θέσπισμα, κατά του οποίου δεν επιτρέπεται προσφυγή (§ 2 εδαφ. γ΄) και οι τυχόν επιβληθέντες περιοριστικοί όροι ή η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου διατηρούν την ισχύ τους με απρόσβλητη διάταξη του προέδρου εφετών (§ 4 εδαφ. α΄), ενώ επί διαφωνίας αυτού ή όταν από την αρχή ο εισαγγελέας εφετών φρονεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ή ότι θα πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά ή προσωρινά η ποινική δίωξη, η δικογραφία επαναδιαβιβάζεται από αυτόν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, προκειμένου να εισαχθεί στο συμβούλιο πλημμελειοδικών (§ 3). Επί συμμετοχής στο υπαγόμενο στο αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 309 ΚΠΔ κακούργημα περισσότερων δραστών ή επί συρροής και άλλων πράξεων, πλημμελημάτων ή ήσσονος βαρύτητας κακουργημάτων, η παραπομπή με απευθείας κλήση καλύπτει όλους τους κατηγορουμένους και όλα τα εγκλήματα, όταν επέλθει συμφωνία του προέδρου και του εισαγγελέα εφετών περί της επάρκειας των ενδείξεων ενοχής για όλους τους υπαιτίους και για όλες τις παραβάσεις. Η διαφωνία του προέδρου εφετών προς την εκτίμηση του εισαγγελέα εφετών μπορεί να αναφέρεται είτε σε μία ή περισσότερες από τις αξιόποινες πράξεις που αποδίδονται στο μοναδικό κατηγορούμενο είτε σε έναν από τους ενδεχομένως περισσότερους κατηγορούμενους, που διώκονται ως συμμέτοχοι ή παραυτουργοί του ιδίου ή των ιδίων εγκλημάτων και μπορεί να αφορά στην ανυπαρξία ή την ανεπάρκεια των ενδείξεων, που, αν υπήρχαν ή ήσαν επαρκείς, θα δικαιολογούσαν την παραπομπή ή στη νομική αβασιμότητα της κατηγορίας (Λ. Μαργαρίτης, Συναφή κακουργήματα ίσης βαρύτητας και συρροή τρόπων ουσιαστικής περατώσεως της κύριας ανακρίσεως, σε ΠοινΔνη 2007/870, σημ. 3) ή στη συνδρομή λόγων που είτε αίρουν τον άδικο χαρακτήρα ή τον καταλογισμό (Ν. Ανδρουλάκης, Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, 1994, σελ. 319, σημ. 13) είτε εξαλείφουν το αξιόποινο (ΣυμβΕφΔωδ. 44/2006, ΠΧ 2006/835). Μπορεί ακόμα η διαφωνία του προέδρου εφετών να αναφέρεται στο ότι, κατά τη γνώμη του, το αδίκημα για το οποίο υποβλήθηκε η παραπεμπτική εισαγγελική πρόταση είτε δεν συνιστά (όπως διώχθηκε ή κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας) κακουργηματική πράξη είτε δεν υπάγεται στον περιοριστικό κατάλογο του άρθρου 309, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται η εξαιρετική διαδικασία παραπομπής που προβλέπεται σ’ αυτό αλλά να ακολουθείται η συνήθης, που προϋποθέτει βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών σύμφωνα με το άρθρο 308 § 1 ΚΠΔ (ΔιατΕισΕφΘεσ. 14/2010, ΠοινΔνη 2010/700, Μ. Μαργαρίτης/Α. Μαργαρίτη, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Θεωρία – Νομολογία, 2020, άρθρο 309, αρ. 11, σελ. 831). Στην περίπτωση της για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους καθολικής διαφωνίας του προέδρου εφετών, της αναφερόμενης δηλαδή σε όλους τους κατηγορουμένους και σε κάθε έγκλημα που τους αποδίδεται, ο εισαγγελέας εφετών είναι υποχρεωμένος να επαναδιαβιβάσει τη δικογραφία στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, προκειμένου να εισαχθεί στο συμβούλιο πλημμελειοδικών (πρβλ Λ. Μαργαρίτη/Θ. Παπακυριάκου, Η δικονομική μεταχείριση των αδικημάτων φοροδιαφυγής του Ν. 2523/1997 στο πλαίσιο του νέου άρθρου 308Α ΚΠΔ μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις των προϋποθέσεων δίωξής τους με τους νόμους 3888/2010 και 3943/2011, σε ΠοινΔνη 2012/139 επομ. [145]), το οποίο καθίσταται πλέον αρμόδιο για την κήρυξη του ουσιαστικού πέρατος της κύριας ανάκρισης, όπως άλλωστε συμβαίνει και όταν ο εισαγγελέας εφετών είτε εξαρχής είτε μετά τη διεξαγωγή της συμπληρωματικής ανάκρισης που ο ίδιος προηγουμένως διέταξε, φρονεί ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή ή ότι πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά ή προσωρινά η ποινική δίωξη. Ως καθολική διαφωνία εκλαμβάνεται και η επαναδιαβίβαση της δικογραφίας από τον πρόεδρο στον εισαγγελέα εφετών, όταν δεν συνοδεύεται από συμφωνία του πρώτου στην πρόταση του δεύτερου για την παραπομπή του μοναδικού ή ορισμένων από τους κατηγορούμενους για όλες ή ορισμένες μόνον από τις πράξεις που τους αποδίδονται. Τούτο σημαίνει το μεν ότι ως μερική διαφωνία νοείται η διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί ενός μόνον μέρους της εισαγγελικής προτάσεως και όχι επί του συνόλου αυτής, το δε ότι η μερική συμφωνία, που πρέπει να είναι ρητή, προϋποθέτει την έκδοση πράξης εκ μέρους του προέδρου εφετών περί παραπομπής ενός τουλάχιστον κατηγορουμένου για το σύνολο ή μέρος των εγκλημάτων που τον βαρύνουν, καθώς η παράλειψη εκδόσεως της πράξης με την οποία διατυπώνεται η συμφωνία του υποδηλώνει εμμέσως αλλά σαφώς την κρίση του περί μη συνδρομής λόγου που να δικαιολογεί την παραπομπή οποιουδήποτε κατηγορουμένου ή οποιασδήποτε πράξης στο ακροατήριο, έστω και αν οι αντιρρήσεις του ρητά περιορίζονται στην ανυπαρξία ποινικής ευθύνης ενός από τους περισσότερους υπαίτιους ή για μια από τις περισσότερες πράξεις του μοναδικού κατηγορούμενου. Για την περίπτωση που δεν είναι δυνατή (κατά την αρχική γνώμη του εισαγγελέα εφετών ή κατόπιν της σχετικής διαφωνίας του προέδρου εφετών) η παραπομπή για κάποιον συγκατηγορούμενο ή για ορισμένη συναφή πράξη, οπότε (τότε και μόνον) ανακύπτει ζήτημα ως προς τον τρόπο ουσιαστικής περατώσεως της κύριας ανάκρισης, που δε μπορεί να επέλθει ούτε με απευθείας κλήση ούτε με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών, η διάταξη της § 5 του άρθρου 309 ΚΠΔ, που ορίζει ότι «Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κατηγορούμενοι, το συμβούλιο εφετών είναι αρμόδιο να αποφανθεί για όσους από αυτούς δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ή ως προς τους οποίους θα πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά ή προσωρινά η ποινική δίωξη, οπότε η υπόθεση χωρίζεται. Επίσης, το ίδιο συμβούλιο είναι σε κάθε περίπτωση αρμόδιο να αποφανθεί και για τα συναφή εγκλήματα είτε πρόκειται για έναν είτε πρόκειται για περισσότερους κατηγορουμένους», προβλέπει δυνατότητα του εισαγγελέα εφετών να απευθυνθεί στο συμβούλιο εφετών με απαλλακτική πρόταση για τον κατηγορούμενο εκείνον (μοναυτουργό ενός από τα περισσότερα κακουργήματα, που υπάγονται όλα στο άρθρο 309 ή συμμέτοχο του μοναδικού ή ενός εκ των κακουργημάτων για τα οποία προβλέπεται εξαιρετικός τρόπος παραπομπής), ως προς την ποινική ευθύνη του οποίου δεν επαρκούν οι ενδείξεις ή ως προς τον οποίον πρέπει να παύσει ή να κηρυχθεί απαράδεκτη η αντίστοιχη ποινική δίωξη, καθώς και για όλες τις συναφείς πράξεις που του αποδίδονται (Α. Καρράς, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 2020, σελ. 545, Α. Κωνσταντινίδης, Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων και οι τρόποι ουσιαστικής περάτωσης της κύριας ανάκρισης μετά τους νόμους 3904/2010 και 4055/2012, σε ΝοΒ 2016/465 επομ. [471]). Επομένως, προϋποθέσεις εισαγωγής της υπόθεσης στο συμβούλιο εφετών αποτελούν, αφενός, η ύπαρξη ενδείξεων ενοχής, επαρκών για την παραπομπή στο τριμελές ή το μονομελές εφετείο, ενός τουλάχιστον κατηγορούμενου για κακούργημα που υπάγεται στην εξαιρετική διαδικασία του άρθρου 309 ΚΠΔ (ΑΠ 690/2007, ΠΧ 2008/220, ΣυμβΕφΑθ. 1409/2017, ΠοινΔνη 2017/569, ΣυμβΕφΑθ. 1716/1991, Δνη 1992/227, ΔιατΕισΕφΘεσ. 1/2010, ΠοινΔνη 2010/193, Ν. Βασιλειάδης, Συμβούλιο Εφετών και αμετάκλητη παραπομπή κατηγορουμένου, 2015, σελ. 57 – 60, Γ. Ναζίρης, Η ουσιαστική περάτωση της κύριας ανάκρισης για τα κακουργήματα που υπάγονται στο άρθρο 308Α ΚΠΔ [και ειδικότερα για εκείνα του Ν. 4139/2013] μετά το Ν. 4509/2017, σε ΠοινΔνη 341 επομ. [347 – 348]) και, αφετέρου, η διαπίστωση της συνδρομής των ενδείξεων αυτών σε προηγούμενο διαδικαστικό στάδιο (ΣυμβΕφΠειρ. 125/2022, αδημ., Ν. Ανδρουλάκης/Θ. Δαλακούρας/Ι. Γιαννίδης/Ηλ. Αναγνωστόπουλος/Δ. Βούλγαρης [επιμ.], Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Νομολογία κατ’ άρθρον, 2019, άρθρο 309, αρ. 1, σελ. 428), από τα αρμόδια προς τούτο δικαιοδοτικά όργανα, δηλαδή τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα εφετών, η συμφωνία των οποίων (που πρέπει να είναι ρητή και όχι συναγόμενη, προκύπτουσα δηλαδή από την έκδοση σχετικής πράξης του πρώτου) για την παραπομπή στο ακροατήριο του εφετείου θεμελιώνει και την αρμοδιότητα του συμβουλίου εφετών, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο παράλληλης ενασχόλησης περισσοτέρων συμβουλίων διαφορετικού δικαιοδοτικού βαθμού με την ίδια συνολικά υπόθεση και ο αναπόφευκτος τότε κατακερματισμός της. Με άλλη διατύπωση, για την καθίδρυση της υλικής αρμοδιότητας του συμβουλίου εφετών δεν αρκεί ότι η ποινική δίωξη αναφέρεται σε (τουλάχιστον ένα) κακούργημα από τα υπαγόμενα στην εξαιρετική διαδικασία της δι’ απευθείας κλήσεως παραπομπής στο ακροατήριο αλλά απαιτείται η έκδοση πράξης του προέδρου εφετών, με την οποία καταφάσκεται η επάρκεια των ενδείξεων ενοχής γι’ αυτό του μοναδικού ή ενός τουλάχιστον από τους ενδεχομένως περισσότερους κατηγορούμενους και μάλιστα σε χρονικό σημείο προγενέστερο της εισαγωγής της δικογραφίας στο συμβούλιο, η οποία υλοποιείται μόνον προκειμένου να κριθεί η ουσία της υποθέσεως κατά το σκέλος της επί του οποίου δεν επήλθε συμφωνία προέδρου και εισαγγελέα εφετών (Α. Ζαχαριάδης, σε Λ. Μαργαρίτη [επιμ.], Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν. 4620/2019, τόμος πρώτος, 2020, άρθρο 309, αρ. 14, σελ. 1777) αλλά, αντιθέτως, εκδηλώθηκε (μερική) διαφωνία του πρώτου με την εκτίμηση του δεύτερου. Τούτο δε διότι μόνον τότε ανακύπτει ανάγκη χωρισμού της υποθέσεως (περί της οποίας γίνεται λόγος στο άρθρο 309 § 5 εδαφ. α΄ ΚΠΔ) και, επομένως, άρσης της κατ’ άρθρο 128 του ιδίου Κώδικα συνάφειας των εγκλημάτων που συνανακρίθηκαν αλλά δεν είναι δυνατή η συνεκδίκασή τους. Πράγματι, το συμβούλιο εφετών δεν εξετάζει την ουσία της υποθέσεως για να διαπιστώσει την υλική του αρμοδιότητα, δεδομένου ότι δεν δικαιούται να επιληφθεί ουσιαστικά της κατηγορίας αν δεν είναι ήδη αρμόδιο. Άλλως υπερβαίνει την εξουσία του, ιδρυομένου έτσι λόγου αναιρέσεως από το άρθρο 484 περ. στ΄ ΚΠΔ. Παρέπεται ότι, επί μερικής διαφωνίας του προέδρου εφετών προς την παραπεμπτική δι’ απευθείας κλήσεως πρόταση του εισαγγελέα εφετών, χωρίς την έκδοση πράξης παραπομπής για όσους κατηγορούμενους και για όσες πράξεις δεν αφορά η μερική διαφωνία, ο τελευταίος, πρώτον, οφείλει να εξασφαλίσει την έκδοση της πράξης αυτής πριν απευθυνθεί στο συμβούλιο εφετών με αμιγώς απαλλακτική πρόταση για τους κατηγορούμενους και τις πράξεις που καλύπτει η μερική διαφωνία (πρβλ Π. Μπρακουμάτσου, Ζητήματα περαίωσης της ανάκρισης και καθ’ ύλην αρμοδιότητας μετά τους νόμους 3904/2010 και 4055/2012, σε ΠοινΔνη 806 επομ. [808]) και, δεύτερον, ότι δεν δικαιούται να υποβάλει μικτή (εν μέρει απαλλακτική και εν μέρει παραπεμπτική) πρόταση στο συμβούλιο εφετών (Α. Παπαδαμάκης, ο.π., αρ. 560, σελ. 370), το οποίο καθίσταται αρμόδιο μόνον όταν η υπόθεση χωρίζεται. Αντιθέτως, μετά τη διαφωνία του προέδρου εφετών, χωρίς την έκδοση πράξης για το σκέλος της υπόθεσης επί του οποίου δεν ήγειρε ρητά αντιρρήσεις, η αρμοδιότητα κηρύξεως του ουσιαστικού πέρατος της κυρίας ανακρίσεως ανήκει στο συμβούλιο πλημμελειοδικών, έστω και αν ο εισαγγελέας εφετών επιμένει στην άποψή του περί συνδρομής επαρκών ενδείξεων για την παραπομπή στο ακροατήριο του εφετείου κακουργημάτων, η βασιμότητα της οποίας πρέπει κατά νόμο να κριθεί πλέον από το πρωτοβάθμιο δικαστικό συμβούλιο, στο οποίο η υπόθεση θα εισαχθεί με πρόταση του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, όμοια κατά περιεχόμενο με την κρίση του εισαγγελέα εφετών ή και αντίθετη.
ΙΙ. Με την προπαρατιθέμενη υπ’ αριθμ. 32/24.2.2023 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς (περί της οποίας ειδοποιήθηκε προφορικά να λάβει γνώση ο κατηγορούμενος, όπως προκύπτει από το από 7.3.2023 αποδεικτικό επίδοσης του Γεωργίου Ράπτη, Αρχιφύλακα του Αστυνομικού Τμήματος Διονύσου Αττικής) εισάγεται στο παρόν Συμβούλιο η ανακριτική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ……………….., μετά από Α] την υπ’ αριθμ. 3008/12/16552-α΄/18.9.2019 υποβλητική αναφορά της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την οποία ο κατηγορούμενος στις 17.9.2019 κατελήφθη εντός του Ψυχιατρείου Κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, στο οποίο ήταν τότε έγκλειστος, να κατέχει μία [1] αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους πέντε γραμμαρίων [5 gr] και καθαρού τριών γραμμαρίων και επτά εκατοστών [3,7 gr], η οποία κατασχέθηκε, καθώς και δύο [2] συσκευές κινητής τηλεφωνίας, Β] την, μετά τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, άσκηση, στις 18.3.2020 με παραγγελία της Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς, ποινικής δίωξης, για τις, κατά τη δίωξη, συρρέουσες αξιόποινες πράξεις α) της διακεκριμένης παράνομης διακίνησης (με τη μορφή της ηθικής αυτουργίας σε εισαγωγή και της κατοχής) ναρκωτικών ουσιών εντός σωφρονιστικού καταστήματος, β) της παράβασης του άρθρου 24 § 3 του Ν. 3772/2009 (κατοχή κινητού τηλεφώνου εντός σωφρονιστικού καταστήματος) και γ) της ηθικής αυτουργίας σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου εντός σωφρονιστικού καταστήματος, δηλαδή για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 16, 18, 26 § 1 εδαφ. α΄, 27 § 1, 46 § 1, 51, 52, 57, 94 ΠΚ, 20 §§ 1 – 3, 22 §§ 1, 2, 40, 41 του Ν. 4139/2013, 1 § 2 πιν. Β΄ του Ν. 3459/2006 και 24 § 3 εδαφ. α΄ και β΄ του Ν. 3772/2009, Γ] την διεξαγωγή κυρίας ανακρίσεως από τον Ανακριτή του Γ΄ Τμήματος του Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, στο πλαίσιο της οποίας απαγγέλθηκε στις 16.6.2020 κατηγορία στον κατηγορούμενο, του οποίου ελήφθη η απολογία, κατά την οποία αυτός ομολόγησε την κατοχή τόσο των δύο [2] κινητών τηλεφώνων όσο και της προαναφερόμενης ποσότητας της ως άνω ναρκωτικής ουσίας, για την οποία, όμως, υποστήριξε ότι την προμηθεύθηκε άνευ ανταλλάγματος από (μη κατονομαζόμενο) συγκρατούμενό του και την προόριζε όχι για εμπορία αλλά για αποκλειστικά δική του χρήση, καθόσον τυγχάνει χρήστης κάνναβης με συχνότητα «αν τύχει δύο [2] ή τρεις [3] φορές το μήνα», και μετά ταύτα, επικαλούμενος δε και τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε κατά τη σύλληψή του, κατά την οποία δεν βρέθηκαν μέσα ζύγισης και συσκευασίας της κατασχεθείσας ναρκωτικής ουσίας, χρήματα ή σημειώσεις με αποδέκτες αυτής, αμφισβήτησε την ορθότητα του χαρακτηρισμού της πράξης του αυτής ως διακεκριμένης διακίνησης κατ’ άρθρο 22 και όχι ως προμήθειας και κατοχής προς αποκλειστικά ιδία χρήση ναρκωτικών ουσιών κατ’ άρθρο 29 § 1 του Ν. 4239/2013, Δ] την, μετά την τυπική περάτωση της κυρίας ανακρίσεως και την εκ μέρους της Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς διαβίβαση στις 8.12.2020 της δικογραφίας στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς κατ’ άρθρο 309 § 1 ΚΠΔ, υποβολή από αυτόν της από 5.2.2021 προτάσεώς του προς τον Πρόεδρο Εφετών Πειραιώς, με την οποία ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη του για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιώς για όλες τις πράξεις για τις οποίες είχε απαγγελθεί κατηγορία στο στάδιο της κύριας ανάκρισης και Ε] την επαναφορά από τον Πρόεδρο Εφετών Πειραιώς, δια του υπ’ αριθμ. 1034/22.6.2021 εγγράφου του, της δικογραφίας στον Εισαγγελέα Εφετών για τις δικές του ενέργειες, επειδή κρίθηκε ότι για το έγκλημα του άρθρου 24 § 3 του Ν. 3772/2009 «δεν υφίσταται ποινική ευθύνη» του κατηγορουμένου. Μετά την επαναδιαβίβαση σ’ αυτόν της δικογραφίας ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς απευθύνεται ήδη στο παρόν Συμβούλιο και επικαλούμενος το λόγο της διαφωνίας του Προέδρου Εφετών Πειραιώς και τις ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου που προκύπτουν από τα στοιχεία της δικογραφίας (τα οποία δεν αξιολογεί ούτε αυτά καθαυτά ούτε τον ως άνω αμυντικό ισχυρισμό του κατηγορουμένου), προτείνει, πρώτον, την έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος για την πράξη της κατοχής τηλεφώνου από κρατούμενο εντός σωφρονιστικού καταστήματος, η οποία δεν στοιχειοθετείται αντικειμενικά, αφού το άρθρο 24 § 3 του Ν. 3772/2009 κολάζει με ποινή φυλακίσεως τριών [3] τουλάχιστον μηνών την κατοχή ή τη χρήση κινητού τηλεφώνου εντός του χώρου διαβίωσης και προαυλισμού των κρατουμένων μόνον αν δράστης του είναι (σωφρονιστικός) υπάλληλος και όχι όταν τελείται από κρατούμενο και, δεύτερον, την παραπομπή του κατηγορουμένου για τις λοιπές πράξεις που του αποδίδονται και τη διατήρηση της ισχύος των περιοριστικών όρων που του επιβλήθηκαν μετά την απολογία του, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 25/2020 ανακριτικής Διάταξης.
ΙΙΙ. Υπό τα δεδομένα αυτά καθίσταται φανερό ότι η υπό κρίση ανακριτική δικογραφία αναρμοδίως εισάγεται ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου, δεδομένου ότι με το από 22.6.2021 έγγραφο του Προέδρου Εφετών Πειραιώς (πρέπει να θεωρηθεί ότι) εκφράστηκε η καθολική διαφωνία του ως προς την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιώς, έστω και αν οι αντιρρήσεις του ρητά περιορίστηκαν στην ανυπαρξία της ποινικής ευθύνης του για την πράξη της κατοχής κινητού τηλεφώνου από κρατούμενο εντός σωφρονιστικού καταστήματος, αφού για τις υπόλοιπες πράξεις που του αποδίδονται και, συγκεκριμένα, για τις πράξεις της της διακεκριμένης παράνομης διακίνησης (με τη μορφή της ηθικής αυτουργίας σε εισαγωγή και της κατοχής) ναρκωτικών ουσιών εντός σωφρονιστικού καταστήματος και της ηθικής αυτουργίας σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου εντός σωφρονιστικού καταστήματος, δεν εξέδωσε πράξη, προκειμένου να διατυπώσει ρητά τη συμφωνία του στην παραπεμπτική πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς. Μετά από αυτήν την εξέλιξη η ορθή δικονομική οδός για την περάτωση της κύριας ανάκρισης είναι η διαβίβαση της δικογραφίας στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς, προκειμένου να εισαχθεί με πρότασή του στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιώς, το οποίο έχει πλέον καταστεί αποκλειστικά αρμόδιο να κρίνει επί της βασιμότητας της μεν κατηγορίας για την πράξη της κατοχής κινητού τηλεφώνου από κρατούμενο εντός σωφρονιστικού καταστήματος κατά το νόμο, των δε κατηγοριών για τις λοιπές πράξεις επί της ουσίας και, αφού, συνεκτιμήσει την in concreto συνδρομή των περιστάσεων που ο νομοθέτης θέτει ως κριτήρια για το χαρακτηρισμό της κατοχής ναρκωτικών ουσιών ως αξιόποινης προμήθειας και κατοχής τους προς εξυπηρέτηση της αποκλειστικής χρήσης του δράστη, δηλαδή το είδος, την καθαρότητα και την κατασχεμένη καθαρή ποσότητα του συγκεκριμένου ναρκωτικού, σε συνδυασμό προς τη συχνότητα χρήσης, το χρόνο χρήσης, την ημερήσια δόση και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κατηγορουμένου (περί των οποίων βλ. Ν. Παρασκευόπουλου/Κ. Κοσμάτου, Ναρκωτικά, Κατ’ άρθρο ερμηνεία των ποινικών και δικονομικών διατάξεων του Ν. 4139/2013, 2013, άρθρο 29, σελ. 211 – 212, Στ. Παύλου, Ναρκωτικά – Δογματικά και Ερμηνευτικά Προβλήματα των Ποινικών Διατάξεων του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά – ΚΝΝ 3459/2006, 2008, αρ. 244, σελ. 196), να απαντήσει στο συναφή υπερασπιστικό ισχυρισμό του κατηγορουμένου και, αφού χαρακτηρίσει την πράξη της κατοχής της συγκεκριμένης ποσότητα ινδικής κάνναβης ως παράνομη διακίνηση ή ως προμήθεια και κατοχή της προς ιδία αποκλειστικά χρήση (περί του επιτρεπτού της τέτοιας μεταβολής της κατηγορίας βλ. ΜονΕφΚακΔυτΜακ 76/2022, ΜονΕφΚακΑιγ 45/2020 και 7/2020, πρώτη δημοσίευση όλων σε Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών [ΤΝΠ] ΝΟΜΟΣ, ΤριμΕφΘεσ. 1519/2009, ΠοινΔνη 2011/165, ΤριμΕφΚακΑθ. 1473/2008, ΠοινΔνη 2009/421, ΠεντΕφΘεσ. 200 – 201/2007, ΠΧ 2009/850, ΠεντΕφΑθ. 2511/2005, ΠοινΔνη 2006/850, ΠεντΕφΑθ. 1143/2004 και 1502/2004, σε ΠοινΔνη 2005/163 και 681, ΤριμΕφΘεσ. 1175/2004, Αρμ. 2005/603, ΤριμΕφΚακΠειρ. 251/1999, ΠοινΔνη 2000/250 και Γ. Ναζίρη/Κ. Χατζηκώστα, Ναρκωτικά, 2017, σελ. 105, ενώ για το ότι τα εγκλήματα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και της προμήθειας και κατοχής προς ίδια αποκλειστικά χρήση τελούν σε σχέση αλληλοαποκλεισμού, επειδή ο δράστης του δεύτερου δεν έχει σκοπό περαιτέρω κυκλοφορίας και, συνεπώς, εμπορίας, της κατεχόμενης από αυτόν ποσότητας ναρκωτικών, βλ. άρθρο 20 § 2 Ν. 4139/2013, Γ. Μπέκα, Οι κυρωτικοί κανόνες της διακίνησης ναρκωτικών, σε ΠοινΔνη 2013/784 επομ. [785], Λ. Κοτσαλή/Μ. Μαργαρίτη/Ι. Φαρσεδάκη, Ναρκωτικά, Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4139/2013, 2013, άρθρο 20, αρ. 101, σελ. 152 και Ν. Παρασκευόπουλο/Κ. Κοσμάτο, ο.π., σελ. 24), ανάλογα, είτε να παραπέμψει τον κατηγορούμενο στο αρμόδιο δικαστήριο είτε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 63 § 1 του Ν. 4689/2020 να παύσει υφ’ όρον την ποινική δίωξη για την πράξη αυτή, για την τέλεση της οποίας απειλείται ποινή φυλακίσεως μέχρι πέντε [5] μηνών. Αλλά ακόμα και αν η ως άνω διαφωνία του Προέδρου Εφετών Πειραιώς θεωρηθεί μερική, αφορώσα μόνον στην πράξη της κατοχής κινητού τηλεφώνου από κρατούμενο εντός σωφρονιστικού καταστήματος και όχι στις υπόλοιπες που αποδίδονται στον κατηγορούμενο και πάλι η εισαγωγή της υπόθεσης είναι απαράδεκτη, λόγω της υποβολής της προπαρατιθέμενης μικτής πρότασης του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, ενήργησε πρόωρα, αφού δεν επανυπέβαλε τη δικογραφία στον Πρόεδρο Εφετών Πειραιώς, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμφωνία του για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο για τις πράξεις ως προς τις οποίες δεν εκφράστηκε προηγουμένως ρητά η διαφωνία του, πριν απευθυνθεί στο παρόν Συμβούλιο με απαλλακτική πρόταση για την ως άνω πλημμεληματική πράξη, ως προς την οποία (συμφωνεί ήδη με τον Πρόεδρο Εφετών περί του ότι) δεν υφίσταται ποινική ευθύνη του κατηγορουμένου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Κηρύσσεται αναρμόδιο να αποφανθεί επί της υποθέσεως που εισάγεται με την υπ΄αριθμ. 32/2023 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στον Πειραιά την 28 Μαρτίου 2023 και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο την 28 Μαρτίου 2023.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΕΡΜΑΤΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α΄ ΔΕ