Μενού Κλείσιμο

ΕΚΔΟΣΗ 8/2023


Συρροή αιτήσεων παράδοσης/έκδοσης για το ίδιο πρόσωπο.
Αίτημα Ισπανικών Αρχών με βάση Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα, εκτίοντας ποινή κάθειρξης, το οποίο είχε παραδοθεί στην Ελλάδα από την Ιταλία, δυνάμει Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Εφαρμογή άρθρου 28 της με αριθμό 2002/584/ΔΕΣ από 13/6/2002 απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, σε συνδυασμό με άρθρα 34, 35 ν.3251/2004. Σε περίπτωση συρροής αιτήσεων παράδοσης/έκδοσης για το ίδιο πρόσωπο, αφού η αρμόδια «αρχή εκτέλεσης» επιλέξει ποια αίτηση θα εκτελέσει, το κράτος στο οποίο πρώτα παραδίδεται ο εκζητούμενος, δύναται ως «μεταγενέστερη αρχή εκτέλεσης» να λάβει απόφαση επί μεταγενέστερης παράδοσης/έκδοσης, μόνον αφότου λάβει τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους που διενήργησε την τελευταία παράδοση. Περιεχόμενο ΕΕΣ. Αναβάλει την έκδοση απόφασης περί της εκτελέσεως του από ……………..ΕΣΣ των Ισπανικών Αρχών, προκειμένου με επιμέλεια της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς, ληφθεί η συγκατάθεση των Ιταλικών Αρχών για την εκτέλεση του εν λόγω ΕΕΣ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός 7, 8/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Συνεδρίαση της 3ης Απριλίου 2023 και
της 5ης Απριλίου 2023

Σύνθεση Συμβουλίου Αντικείμενο

Φεβρωνία Τσερκέζογλου
Πρόεδρος Εφετών
Σωκράτης Γαβαλάς
Κωνσταντίνα Λέκκου-Εισηγήτρια
Εφέτες
Κωνσταντίνα Πέτροβα
Αντεισαγγελέας Εφετών
Καλλιόπη Δερμάτη
Γραμματέας

Αίτημα των Ισπανικών Αρχών για εκτέλεση Ε.Ε.Σ., εις βάρος του υπηκόου Αλβανίας, …………..που γεννήθηκε στο Shaguaptaue-Mirdita Αλβανίας την 02.10.1991, ήδη προσωρινά κρατουμένου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορίνθου, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ. 221/935 ΦΕ 5/09.02.2023 Εντολή Προσωρινής Σύλληψης και Κράτησης της Αντεισαγγελέως Εφετών Πειραιώς και (για άλλη αιτία, δυνάμει της υπ΄αριθ. Α ΤΕΚ 4707/03.11.2022 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών).
Παρών

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Το ως άνω Συμβούλιο συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του, σήμερα, την 3η Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως Εφετών Πειραιώς, Κωνσταντίνας Πέτροβα, και της Γραμματέως, Καλλιόπης Δερμάτη, προκειμένου να αποφασίσει επί του αιτήματος των Ισπανικών Αρχών, για την εκτέλεση του εκδοθέντος από αυτές Ε.Ε.Σ., σε βάρος του υπηκόου Αλβανίας, …………………, που γεννήθηκε στο Shaguaptaue-Mirdita Αλβανίας την 02.10.1991, ήδη προσωρινά κρατουμένου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορίνθου, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ. 221/935 ΦΕ 5/09.02.2023 Εντολή Προσωρινής Σύλληψης και Κράτησης της Αντεισαγγελέως Εφετών Πειραιώς και (για άλλη αιτία, δυνάμει της υπ΄αριθ. Α ΤΕΚ 4707/03.11.2022 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών), ο οποίος διώκεται από τις Ισπανικές Αρχές δυνάμει του υπ΄αριθ. 344/2015 Ε.Ε.Σ., που εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο SANT FELIU DE GUIXOLS, GIRONA Καταλονίας της Ισπανίας, με βάση την υπ΄αριθ. 2 Προκαταρκτική ΄Ερευνα του ίδιου Δικαστηρίου, προκειμένου να προσαχθεί ο ως άνω εκζητούμενος στις Ισπανικές Αρχές, προκειμένου να δικασθεί για τα αδικήματα της κατ’εξακολούθηση ληστείας με βία, κατ’εξακολούθηση διάρρηξης, κατ’εξακολούθηση κλοπής & συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 202, 234, 237,238 241, 74 & 570 Β του Ισπανικού Ποινικού Κώδικα, και κατά την Ελληνική νομοθεσία, από τις διατάξεις των άρθρων 1, 5, 12, 13§2, 14, 16, 17, 18, 26§1, 27, 42, 45, 51, 52, 53, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 79, 94§1, 98, 187§1& 6,299, 374, 372§1 & 380 του Π.Κ της Ελλάδος.
Ο εκζητούμενος εμφανίσθηκε στο ακροατήριο, φυλασσόμενος απλώς από τα ΄Οργανα της Τάξης.
Η Πρόεδρος, όταν αντιλήφθηκε ότι ο εκζητούμενος δεν ομιλεί την Ελληνική αλλά την Αλβανική γλώσσα, έθεσε το ζήτημα του διορισμού διερμηνέως και ακολούθως, το Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής πρότασης της Εισαγγελέως, διόρισε, ως διερμηνέα, τον Κυριάκο ΘΩΜΑ του Γιώργη, ο οποίος κλήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς και ήταν παρών στο ακροατήριο.
Στη συνέχεια, προσήλθε ο ανωτέρω διερμηνέας, ο οποίος, αφού αποδέχθηκε την εντολή που του ανατέθηκε, ρωτήθηκε από την Πρόεδρο για τα στοιχεία της ταυτότητάς του και εκείνος απάντησε ότι ονομάζεται, ………..Δεν γνωρίζει τον εκζητούμενο και δεν συγγενεύει μαζί του. Συγχρόνως, δήλωσε ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 234 ΚΠΔ, ότι γνωρίζει την Αλβανική γλώσσα και ότι είναι καταχωρημένος στον κατάλογο διερμηνέων του Εφετείου Πειραιώς. Ανακοίνωσε, επίσης, στο Δικαστήριο ότι ο εκζητούμενος ομιλεί την Αλβανική γλώσσα και ορκίσθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 236 και 219 του ισχύοντος ΚΠΔ (που κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019), δηλώνοντας, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή του, ότι θα μεταφράσει με ακρίβεια και πιστότητα όλα όσα θα ειπωθούν κατά τη συζήτηση, καθώς και τα έγγραφα που θα αναγνωσθούν από την Ελληνική στην Αλβανική γλώσσα και αντιθέτως.
Η Πρόεδρος κατόπιν, μέσω του διερμηνέως, ρώτησε τον εκζητούμενο αν συμφωνεί για τον διορισμό του διερμηνέως αυτού και ο εκζητούμενος, μέσω του τελευταίου απάντησε ότι συμφωνεί για το διορισμό του ως άνω διερμηνέως. Ακολούθως, ρώτησε εκ νέου τον εκζητούμενο για τα στοιχεία της ταυτότητάς του, καθώς και εάν έχει συνήγορο. Εκείνος απάντησε ότι ονομάζεται ………………, και δεν συγκατατίθεται για την έκδοσή του στις Ισπανικές Αρχές.
Επίσης δήλωσε ότι έχει διορίσει συνήγορό του, για να τον υπερασπισθεί, τον δικηγόρο Αθηνών …………….ο οποίος δέχθηκε το διορισμό και κατέθεσε το υπ΄αριθ. Π4351235 Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών και Ενσήμων Αθηνών.
Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, είπε ότι νομίμως εισάγεται η υπόθεση ενώπιον του Συμβουλίου τούτου, μετά την τήρηση της κατά νόμο προδικασίας.
Στη συνέχεια, ο ως άνω πληρεξούσιος Δικηγόρος αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, προέβαλε τους εξής ισχυρισμούς: « α) Το Δικαστήριό σας είναι αναρμόδιο, διότι ο εντολέας μου κρατείται στη Κόρινθο και κατ΄άρθρο 8 του Νόμου, δεν μπορεί να δικασθεί από το Δικαστήριό σας. Β) Υπάρχει ακυρότητα επί του Ε.Ε.Σ., διότι στο πεδίο Β πρέπει να αναφέρεται η διάταξη του Ανακριτή της Ισπανίας ενώ αναφέρεται η από 26.9.2016 απόφαση σύλληψης και παράδοσης του Ευρωπαϊκού εντάλματος. Μνημονεύεται το Ε.Ε.Σ. αντί του εγχώριου Ισπανικού. Στο έγγραφο του SIRENE αναφέρεται “autode 26/9/2016» το autode σημαίνει αυτοαναφορά.
Αν κρίνετε ότι μπορεί να εκτελεστεί, στο μεσοδιάστημα οι Ισπανικές Αρχές ζητούν από την Ιταλία ένταλμα ευρωπαϊκής έρευνας και ο εντολέας μου ανακρίβθηκε στην Ιταλία για δέκα κλοπές.
Ζητώ δε να αναβληθεί για να δούμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται στην Ισπανία.
Στην Ιταλία εισήγαγε το Εφετείο ποιο ένταλμα θα εκτελέσει. Εξέτισε την ποινή του εκεί στις 24.7.2021».
Τέλος προσκόμισε στο Δικαστήριο τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία μετά από πρόταση της Εισαγγελέως αναγνώσθηκαν χωρίς να υπάρξει καμία αντίρρηση και δη:
1) Το από 28.07.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταγωγών-Δικαστηρίων Αττικής, που αφορά έκδοση στην Ελλάδα από Ιταλία με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, α) Το υπ΄αριθ. 1533/21/1513071 έγγραφο του Τμήματος SIRENE και β) την από 29.07.2021 έκθεση παράδοσης και παραλαβής κρατουμένου.
2) Την υπ΄αριθ. 405/2019 AGI EIO R.P. κλήτευσης του Δικαστηρίου της Μπολόνια.
3) Την από 31.03.2023 και με αριθ. πρωτ. 1265 Βεβαίωση Κράτησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορίνθου.
4) Το από 18.12.2019 έγγραφα της Εισαγγελίας του Δικαστηρίου της Μπολόνια.
Στο σημείο αυτό αναγνώσθηκαν νομότυπα τα ακόλουθα έγγραφα χωρίς να προβληθεί καμία αντίρρηση και συγκεκριμένα:
1. Το από 29.03.2023 και με αριθ. πρωτ. 203/935 ΦΕ 5 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς προς την Πρόεδρο του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς.
2. Η από 09.02.2023 έκθεση προσαγωγής και βεβαιώσεως ταυτότητας της Αντεισαγγελέως Εφετών Πειραιώς.
3. Η από 09.02.2023 και με αριθ. πρωτ. 221/935 ΦΕ 5/2023 εντολή προσωρινής σύλληψης και κράτησης της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς προς την κ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Καταστήματος Κρατουμένων Κορυδαλλού.
4. Το από 31.1.2023 και με αρ. πρωτ. 175 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς προς την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.
5. Το από 31.01.2023 και με αριθ. πρωτ. 5727 Πιστοποιητικό Κράτησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού Ι.
6. Η από 09.02.2023 και με αριθ. πρωτ. 7604 έκθεση φυλάκισης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού Ι.
7. Η υπ΄αριθ. Ν. 4/2019 R.G.M.A.E. Απόφαση του Εφετείου Μπολόνιας της Ιταλικής Δημοκρατίας, σε μετάφραση.
8. Μεταφρασμένο απόσπασμα του Ελληνικού Τμήματος S.I.R.E.N.E.
9. Το με ημερομηνία 26-9-2016 ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Πρωτοδικείου και Ανακριτικού Δικαστηρίου της Καταλονίας Ισπανία
10. Το από 4.2.2023 και υπ΄αριθ. πρωτ. 1533/23/251143 έγγραφο της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας Τμήματος SIRENE
11. Το από 2.2.2023 και υπ΄αριθ. πρωτ. 1533/23/232368 έγγραφο της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας Τμήματος SIRENE
12. Το από 9.2.2023 και με αρ. πρωτ. 10209 έγγραφο του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού Ι με ΘΕΜΑ την προσωρινή κράτηση υποδίκου.
13. Το από 2.2.2023 και με αρ. πρωτ. 935 ΦΕ 5/2023 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς προς τον Διευθυντή Διεύθυνσης Μεταγωγών Αττικής
14. To από 31.01.2023 και με αριθ. πρωτ. 1533/23/199313 έγγραφο της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας Τμήμα SIRENE.
15. Το από 30.03.2023 και με αρ. πρωτ. 1258 αποδεικτικό επίδοσης κλήσης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορίνθου.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος ρώτησε τον συνήγορο του εκζητουμένου και τον εκζητούμενο, αν έχουν να προσκομίσουν άλλα έγγραφα και να προτείνουν μάρτυρες υπεράσπισης, και αυτοί απάντησαν αρνητικά.
Έπειτα, η Πρόεδρος κάλεσε τον εκζητούμενο για να εκθέσει τις απόψεις του επί της προκείμενης υπόθεσης, και εκείνος, μέσω του διερμηνέως, ανέφερε τα εξής: « Στην Ιταλία καταδικάσθηκα για κλοπή, αλλά στο ένα έχω αθωωθεί. Καταδικάσθηκαν και όταν ήμουν μικρός. Όταν με εξέδωσαν στην Ελλάδα δεν με ήθελε κάτι η Ισπανία γι΄αυτό με έφεραν στην Ελλάδα. Είμαι ο …………..Μου είπαν στο τηλέφωνο ότι έχει κλείσει η υπόθεση στην Ισπανία. Η εντολή για να με συλλάβουν έγινε πρώτα στην Ισπανία και μετά στην Ελλάδα, αλλιώς θα με κρατούσαν στην Ισπανία».
Η Πρόεδρος, μετά την εξέταση του εκζητουμένου, έδωσε το λόγο στην Εισαγγελέα και στους συνέδρους Εφέτες και τον συνήγορο υπεράσπισης να απευθύνουν ερωτήσεις προς τον εκζητούμενο και ο τελευταίος απάντησε, όπως αναφέρεται στην εξέτασή του.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος ρώτησε την Εισαγγελέα αν έχει ανάγκη από κάποια συμπληρωματική διασάφηση και εκείνη απάντησε αρνητικά.
Κατόπιν, η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας και έδωσε το λόγο στην Εισαγγελέα, η οποία πρότεινε: α) Να απορριφθεί ο ισχυρισμός αναρμοδιότητας του Δικαστήριο, διότι κατά το χρόνο εκτέλεσης του ΕΕΣ 9/2/2023 ο κρατούμενος ήταν στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης στο Κατάστημα Κορυδαλλού. Β) Να απορριφθεί το αίτημα ακυρότητας επί του ΕΕΣ, διότι, στο πεδίο Ι΄ αναφέρεται σαφώς η Δικαστική Αρχή και η πράξη. Είναι πλήρες και ορισμένο βάσει του οποίου συλλαμβάνεται. Από τα έγγραφα που προσκόμισε ο αιτών δεν προκύπτει ακυρότητα της προσωρινής κράτησης. Τέλος, πρότεινε να αναβληθεί η απόφαση του Συμβουλίου για την έκδοση του εκζητουμένου, προκειμένου να επισυναφθεί η σχετική συναίνεση της Ιταλίας επιμελεία της Εισαγγελίας Εφετών, διότι ο αιτών ήρθε ενώπιόν μας κατ΄άρθρο 25 του Νόμου για ΕΕΣ, και πρέπει να έχουμε ρητή συναίνεση της Ιταλίας για την έκδοσή του στην Ισπανία.
Ο συνήγορος του εκζητουμένου αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, ζήτησε να αναβληθεί η συζήτηση της έκδοσης προκειμένου να σταλούν σωστά μεταφρασμένα τα έγγραφα, να ζητηθεί από το Δικαστήριο σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δικογραφία στις Ισπανικές Αρχές και αν μπορεί να εκπροσωπηθεί ο εκζητούμενος από συνήγορο. Τέλος, επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι στο πεδίο Β΄ αναφέρεται ένταλμα σύλληψης της χώρας, ενώ έπρεπε να υπάρχει αναφορά στο ΕΣ του Ανακριτή των Ισπανικών Αρχών. Το Εφετείο της Μπολόνιας ανέβαλε προκειμένου να το στείλουν»
Ο εκζητούμενος όταν ρωτήθηκε από την Πρόεδρο, ζήτησε ότι και ο συνήγορός του και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να εκδοθεί στις Ισπανικές Αρχές.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κήρυξε περατωμένη τη συζήτηση.
Κατόπιν τούτων, το Συμβούλιο απήγγειλε δημόσια την υπ΄αριθ. 7/2023 απόφασή του, η οποία είναι η εξής:
Το Συμβούλιο, προκειμένου να διασκεφθεί, αποφασίζει ομόφωνα τη διακοπή της εκδίκαση της αίτησης έκδοσης για τη συνεδρίαση της 5ης Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄, αίθουσα 310, κατά την οποία η Πρόεδρος ζήτησε να είναι παρόντες όλοι οι παράγοντες της δίκης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ τη συζήτηση επί της αίτησης έκδοσης, για τη συνεδρίαση της 3ης Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄ αίθουσα 310 του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διατήρηση της κράτησης του ως άνω εκζητούμενου, στην οποία τελεί με τη με αριθμό πρωτ. 221/935 ΦΕ 5/09.02.2023 Εντολή Προσωρινής Σύλληψης και Κράτησης της Αντεισαγγελέως Εφετών Πειραιώς, έως την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου αυτού επί της αίτησης έκδοσης.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη μεταγωγή, με λήψη ειδικών μέτρων ασφαλείας και φρούρησης, του ως άνω εκζητούμενου κατά την ως άνω αναφερόμενη συνεδρίαση.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, αμέσως στο ακροατήριό του, σε δημόσια συνεδρίαση, στον Πειραιά, την 3 Απριλίου 2023.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Συνεδρίαση της 5ης Απριλίου 2023
Αφού παρήλθε ο χρόνος, που είχε οριστεί από το Συμβούλιο, επαναλήφθηκε η διακοπείσα συνεδρίαση κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα από το Συμβούλιο, με παρόντες όλους τους παράγοντες όπως και προηγουμένως και με την παρουσία της Αντεισαγγελέως Εφετών Κωνσταντίνας Πέτροβα, και η Πρόεδρος απήγγειλε δημόσια την με αριθμό 8/2023 απόφαση του Συμβουλίου, η οποία είναι η εξής:

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Ι) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3251/2004, όπως ισχύει μετά τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4947/2022 υπό τον τίτλο «Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης» «1. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδεται με σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης του εντάλματος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας: α) προκειμένου σε πρόσωπο στο οποίο ήδη έχει αποδοθεί η αξιόποινη πράξη να ασκηθεί ποινική δίωξη ή β) να εκτελεστεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία. 2. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών, που διατυπώνονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση, ο εκζητούμενος δεν απομακρύνεται, ούτε απελαύνεται, ούτε εκδίδεται σε κράτος όπου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση.». Κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του ιδίου Νόμου υπό τον τίτλο Περιεχόμενο και τύπος του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης» «1. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: α) ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητουμένου, β) όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφωνικής και τηλεομοιοτυπικής σύνδεσης και ηλεκτρονική διεύθυνση της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλματος, γ) μνεία της εκτελεστής δικαστικής απόφασης, του εντάλματος σύλληψης ή της συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής, δ) φύση και νομικό χαρακτηρισμό του εγκλήματος, ε) περιγραφή των περιστάσεων τέλεσης του εγκλήματος, στις οποίες περιλαμβάνονται ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης, καθώς και η μορφή συμμετοχής του εκζητουμένου στην αξιόποινη πράξη, στ) την επιβληθείσα ποινή, αν πρόκειται για αμετάκλητη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη από τη νομοθεσία του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος και ζ) στο μέτρο του δυνατού, κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειές της. 2. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μπορεί να αφορά περισσότερα εγκλήματα. 3. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μεταφράζεται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους εκτέλεσης του εντάλματος.». Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ιδίου νόμου υπό τον τίτλο «Αρμόδια δικαστική αρχή εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης στην Ελλάδα» «1. Αρμόδια δικαστική αρχή για την παραλαβή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, τη σύλληψη και Κράτηση του εκζητουμένου, την εισαγωγή της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστικό όργανο και την εκτέλεση της απόφασης για την προσαγωγή ή μη του εκζητουμένου είναι: α) ο εισαγγελέας εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαμένει ο εκζητούμενος, β) ο εισαγγελέας εφετών Αθηνών, στην περίπτωση που είναι άγνωστη η διαμονή του εκζητουμένου. 2. Όταν ο εκζητούμενος συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλματος, αρμόδια δικαστική αρχή για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του εντάλματος είναι ο πρόεδρος εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαμένει ή συλλαμβάνεται ο εκζητούμενος. 3. Όταν ο εκζητούμενος δεν συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλματος, αρμόδια δικαστική αρχή για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του εντάλματος είναι το συμβούλιο εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαμένει ή συλλαμβάνεται ο εκζητούμενος.». Κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του ιδίου νόμου, υπό τον τίτλο «Παραλαβή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης» «1. Όταν ο αρμόδιος εισαγγελέας εφετών λάβει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί με το νόμιμο τύπο, μεριμνά για τη σύλληψη του εκζητουμένου. 2. Αν η αρχή που παραλαμβάνει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης δεν είναι αρμόδια να επιληφθεί της εκτέλεσης του εντάλματος, το διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή και ενημερώνει σχετικά τη δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλματος.». Εξάλλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του ιδίου νόμου, υπό τον τίτλο «Συγκατάθεση στην προσαγωγή» «1. Ο εισαγγελέας εφετών ενημερώνει με σαφήνεια τον εκζητούμενο για τις συνέπειες της συγκατάθεσης προσαγωγής, της παραίτησης από τον κανόνα της ειδικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 34 του παρόντος, καθώς και για το δικαίωμά του να παρίσταται με συνήγορο όπως και με διερμηνέα. Επίσης του επισημαίνει το αμετάκλητο των ανωτέρω δηλώσεών του. 2. Για την ενημέρωση της προηγούμενης παραγράφου και τις απαντήσεις του εκζητουμένου συντάσσεται έκθεση, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 148 έως 153 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Εφόσον, μετά την ανωτέρω ενημέρωση, ο εκζητούμενος δηλώσει ότι επιθυμεί να προβεί στις σχετικές δηλώσεις, στην έκθεση αυτή καταχωρίζονται στη συνέχεια η συγκατάθεση και ενδεχομένως η παραίτηση που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος. 3. Μετά τις ανωτέρω δηλώσεις, ο εισαγγελέας εφετών διαβιβάζει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και όλα τα σχετικά έγγραφα στον πρόεδρο εφετών. Ο εκζητούμενος έχει δικαίωμα ακρόασης ενώπιον του προέδρου εφετών.». Κατά το άρθρο 18 του ιδίου νόμου, υπό τον τίτλο «Μη Συγκατάθεση στην προσαγωγή» «1. Αν ο συλληφθείς δεν συγκατατίθεται στην προσαγωγή του, ο εισαγγελέας εφετών διαβιβάζει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και όλα τα σχετικά έγγραφα στο αρμόδιο συμβούλιο εφετών. 2. Ο εκζητούμενος έχει δικαίωμα αυτοπρόσωπης εμφάνισης και ακρόασης ενώπιον του συμβουλίου εφετών. Το πρόσωπο αυτό δικαιούται να παραστεί με συνήγορο της επιλογής του και διερμηνέα ή, αν δεν έχει, να ζητήσει να διοριστεί συνήγορος από τον πρόεδρο εφετών. Η διαδικασία ενώπιον του συμβουλίου διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 448 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.». Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει κατόπιν του άρθρου 29 του Ν.4947/2022, υπό τον τίτλο «Πότε επιτρέπεται η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης» ««1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 έως 13 του παρόντος, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκτελείται εφόσον: α) Η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, συνιστά έγκλημα σύμφωνα και με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους, ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού, το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλματος με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Στις περιπτώσεις που η αξιόποινη πράξη συνιστά έγκλημα σχετικά με φόρους, τέλη, τελωνεία και συνάλλαγμα δεν αποτελεί λόγο άρνησης εκτέλεσης του εντάλματος η διαπίστωση ότι το Ελληνικό Κράτος δεν επιβάλλει ιδίου τύπου φόρους ή τέλη ή δεν προβλέπει ιδίου τύπου ρύθμιση για φόρους, τέλη, τελωνεία και συνάλλαγμα με εκείνη του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος. β) Τα δικαστήρια του κράτους έκδοσης του εντάλματος καταδίκασαν τον εκζητούμενο σε ποινή ή μέτρο ασφαλείας, στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων(4) μηνών για αξιόποινη πράξη, την οποία και οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι χαρακτηρίζουν ως τέτοια.». Κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει κατόπιν της διατάξεως του άρθρου 30 του Ν. 4947/2022 υπό τον τίτλο «Πότε απαγορεύεται η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης» «Η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης αρνείται την εκτέλεση του εντάλματος στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καλύπτεται από αμνηστία σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους, εφόσον η Ελλάδα είχε την αρμοδιότητα για τη δίωξη αυτής της αξιόποινης πράξης, β) αν από τις πληροφορίες που διαθέτει η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλματος προκύπτει ότι ο εκζητούμενος έχει δικασθεί αμετακλήτως για τις ίδιες πράξεις από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον, σε περίπτωση καταδίκης, η ποινή έχει εκτιθεί ή εκτίεται ή δεν μπορεί πλέον να εκτιθεί σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, γ) αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, είναι ανεύθυνο ποινικά λόγω της ηλικίας του για την αξιόποινη πράξη για την οποία έχει εκδοθεί το ένταλμα, σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους.». Εξάλλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει μετά τις διατάξεις των άρθρων 12 του Ν. 4596/2019 και 31 του Ν. 4947/2022, υπό τον τίτλο ««Δυνατότητα μη εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης – Εξαιρέσεις» ««1. Η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση του εντάλματος στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, διώκεται στην Ελλάδα για την ίδια αξιόποινη πράξη με εκείνη που αναφέρεται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, β) αν οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν είτε να μην ασκήσουν ποινική δίωξη για την αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, είτε να παύσουν τη δίωξη, γ) αν ο εκζητούμενος έχει δικαστεί αμετακλήτως για την αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να κωλύεται η μεταγενέστερη άσκηση δίωξης, δ) αν από τις πληροφορίες που διαθέτει η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλματος προκύπτει ότι ο εκζητούμενος έχει δικαστεί αμετακλήτως για τις ίδιες πράξεις σε τρίτη χώρα, εφόσον, σε περίπτωση καταδίκης, η ποινή έχει εκτιθεί ή εκτίεται ή δεν μπορεί πλέον να εκτιθεί σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, ε) αν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί προς το σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή μέτρου ασφαλείας, στερητικών της ελευθερίας, εφόσον ο εκζητούμενος κατοικεί ή διαμένει στην Ελλάδα ή είναι Έλληνας υπήκοος και η Ελλάδα αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την ποινή ή το μέτρο ασφαλείας σύμφωνα με τους ποινικούς της νόμους, στ) αν ο εκζητούμενος, με σκοπό την εκτέλεση ποινής στερητικής της ελευθερίας ή μέτρου ασφαλείας στερητικού της ελευθερίας, δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης, ζ) αν έχει επέλθει παραγραφή του εγκλήματος ή της ποινής σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους και η αξιόποινη πράξη υπάγεται στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστικών αρχών σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους, η) αν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί για αξιόποινη πράξη, η οποία είτε θεωρείται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους ότι τελέστηκε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στο έδαφος της Ελλάδας ή σε εξομοιούμενο με αυτόν τόπο είτε για αξιόποινη πράξη η οποία τελέστηκε εκτός του εδάφους του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος και σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους, απαγορεύεται η δίωξη για το έγκλημα που διαπράττεται εκτός του εδάφους της Ελλάδας, θ) αν το πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προς το σκοπό της δίωξης, είναι υπήκοος ή κάτοικος Ελλάδας και διώκεται στην Ελλάδα για την ίδια πράξη, ι) αν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί προς τον σκοπό της δίωξης ή τιμωρίας προσώπου λόγω του φύλου, της φυλής, της θρησκείας, της εθνοτικής καταγωγής, της ιθαγένειας, της γλώσσας, των πολιτικών φρονημάτων, του γενετήσιου προσανατολισμού του ή της δράσης του υπέρ της ελευθερίας. 2. Ειδικά ως προς την περίπτωση στ` της παραγράφου 1, η δικαστική αρχή εκτελεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης όταν σ` αυτό αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις δικονομικές διατάξεις του δικαίου του κράτους έκδοσης, ο εκζητούμενος: α) είτε είχε κλητευθεί εμπρόθεσμα και νομότυπα, είτε είχε ενημερωθεί εμπρόθεσμα με άλλα μέσα, ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της ημερομηνίας και του τόπου διεξαγωγής της δίκης, και επιπλέον γνώριζε ότι ήταν δυνατόν να εκδοθεί απόφαση ερήμην του, ή β) τελούσε εν γνώσει της δίκης, είχε δώσει δε εντολή σε δικηγόρο, τον οποίο διόρισε ο ίδιος ή σε δικηγόρο ο οποίος είχε διορισθεί αυτεπαγγέλτως, να τον εκπροσωπήσει στη δίκη και όντως εκπροσωπήθηκε από τον ανωτέρω δικηγόρο στη δίκη, ή γ) μετά την επίδοση της καταδικαστικής απόφασης και μετά την ενημέρωσή του για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, κατά την εκδίκαση των οποίων δικαιούται να παρίσταται και όπου θα επανεξεταστεί η ουσία της υπόθεσης με νέα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία και με ενδεχόμενο την εξαφάνιση της αρχικής απόφασης, είτε δήλωσε ρητά ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση είτε δεν ζήτησε να δικαστεί εκ νέου ή δεν άσκησε ένδικο μέσο εντός της νόμιμης προθεσμίας, ή δ) δεν παρέλαβε αυτοπροσώπως με επίδοση την απόφαση, αλλά αυτή θα του επιδοθεί αυτοπροσώπως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μετά την παράδοσή του, θα ενημερωθεί ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, κατά την εκδίκαση των οποίων δικαιούται να παρίσταται και όπου θα επανεξεταστεί η ουσία της υπόθεσης με νέα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία και με ενδεχόμενο την εξαφάνιση της αρχικής απόφασης και θα ενημερωθεί σχετικά με την προθεσμία μέσα στην οποία οφείλει να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπως προβλέπεται στο σχετικό ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.». Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ιδίου Ν. 3251/2004 υπό τον τίτλο «Κανόνας ειδικότητας» «1. Ο εκζητούμενος που έχει προσαχθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών δεν διώκεται, ούτε καταδικάζεται, ούτε στερείται με άλλον τρόπο της ελευθερίας του για αξιόποινη πράξη, η οποία τελέστηκε πριν από την προσαγωγή του και είναι διαφορετική από εκείνη για την οποία είχε εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) ο προσαχθείς, μολονότι είχε τη δυνατότητα να εγκαταλείψει το ελληνικό έδαφος, δεν το έπραξε εντός σαράντα πέντε ημερών από την οριστική απελευθέρωσή του ή επέστρεψε σε αυτό, αφού το είχε εγκαταλείψει, β) η αξιόποινη πράξη δεν τιμωρείται με ποινή ή μέτρο ασφαλείας που στερούν την ελευθερία, γ) η ποινική διαδικασία δεν συνεπάγεται την εφαρμογή μέτρου περιοριστικού της ελευθερίας του προσώπου, δ) στον προσαχθέντα ενδέχεται να επιβληθεί ποινή ή μέτρο που δεν συνεπάγονται στέρηση της ελευθερίας, ιδίως χρηματική ποινή ή υποκατάστατο μέτρο, ακόμη κι αν αυτή η ποινή ή το μέτρο ενδέχεται να περιορίζει την προσωπική του ελευθερία, ε) ο προσαχθείς είχε παραιτηθεί ρητά στην αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης του εντάλματος από το ευεργέτημα του κανόνα της ειδικότητας, συγχρόνως με τη συγκατάθεσή του να προσαχθεί στο Ελληνικό Κράτος, στ) ο προσαχθείς είχε παραιτηθεί ρητά, μετά την προσαγωγή του, από το ευεργέτημα του κανόνα της ειδικότητας όσον αφορά αξιόποινες πράξεις, οι οποίες τελέστηκαν πριν από την προσαγωγή του. Η δήλωση παραίτησης γίνεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του παρόντος, ζ) η δικαστική αρχή εκτέλεσης του εντάλματος δίδει τη συγκατάθεσή της, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης από τον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος. 3. Η κατά το στοιχείο ζ` της προηγούμενης παραγράφου αίτηση συγκατάθεσης, η οποία υποβάλλεται στην δικαστική αρχή εκτέλεσης του εντάλματος από τον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών, συνοδεύεται από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος και από τη μετάφραση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου. 4. Όταν ζητείται η συγκατάθεση της ελληνικής δικαστικής αρχής που αποφάσισε την εκτέλεση του εντάλματος, προκειμένου ο προσαχθείς να διωχθεί ή κρατηθεί στο κράτος έκδοσης εντάλματος για αξιόποινη πράξη προγενέστερη και διαφορετική από εκείνη για την οποία είχε εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, η ανωτέρω δικαστική αρχή αποφαίνεται το αργότερο σε τριάντα ημέρες μετά την παραλαβή της αίτησης, καθώς και της μετάφρασης και των πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 3. Συγκατάθεση δίδεται, αν για την αξιόποινη πράξη, για την οποία ζητείται, χωρεί προσαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 10. Η δικαστική αρχή αρνείται τη συγκατάθεση, αν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 11, καθώς και αν το κράτος έκδοσης του εντάλματος δεν παρέχει τις τυχόν αιτηθείσες εγγυήσεις που ορίζονται στο άρθρο 13. Η δικαστική αρχή μπορεί να αρνηθεί τη συγκατάθεση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 12 του παρόντος.» Κατά δε το άρθρο 35 του ιδίου Νόμου υπό τον τίτλο «Μεταγενέστερη προσαγωγή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «1. Πρόσωπο, το οποίο έχει προσαχθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, μπορεί, χωρίς τη συγκατάθεση του κράτους εκτέλεσης του εντάλματος, να προσαχθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει εκδοθεί σχετικό ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για αξιόποινη πράξη προγενέστερη της προσαγωγής του, όταν συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) ο εκζητούμενος, μολονότι είχε τη δυνατότητα να εγκαταλείψει το ελληνικό έδαφος, δεν το έπραξε εντός σαράντα πέντε ημερών από την οριστική απελευθέρωσή του ή επέστρεψε σε αυτό, αφού το είχε εγκαταλείψει, β) ο εκζητούμενος δεν απολαμβάνει το ευεργέτημα του κανόνα της ειδικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχεία Ο, ε`, στ` και ζ` του παρόντος, γ) ο εκζητούμενος συγκατατίθεται να προσαχθεί σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος εκτέλεσης, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Η δήλωση συγκατάθεσης γίνεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του παρόντος. 2. Για τη συγκατάθεση της δικαστικής αρχής εκτέλεσης του εντάλματος, ο αρμόδιος εισαγγελέας εφετών υποβάλλει σχετική αίτηση στην ανωτέρω αρχή. Η αίτηση συγκατάθεσης συνοδεύεται από τις πληροφορίες και τη μετάφραση που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος. 3. Όταν ζητείται η συγκατάθεση της ελληνικής δικαστικής αρχής που αποφάσισε την εκτέλεση του εντάλματος, ώστε ο εκζητούμενος να προσαχθεί σε άλλο κράτος μέλος για αξιόποινη πράξη που τελέστηκε πριν από την προσαγωγή του, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, η ανωτέρω δικαστική αρχή αποφαίνεται το αργότερο σε τριάντα ημέρες μετά την παραλαβή της αίτησης, καθώς και της μετάφρασης και των πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 2. Συγκατάθεση δίδεται, αν για την αξιόποινη πράξη, για την οποία ζητείται, χωρεί προσαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 10. Η δικαστική αρχή αρνείται τη συγκατάθεση, αν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 11, καθώς και αν το κράτος έκδοσης του εντάλματος δεν παρέχει τις τυχόν αιτούμενες εγγυήσεις που ορίζονται στο άρθρο 13. Η δικαστική αρχή μπορεί να αρνηθεί τη συγκατάθεση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 12.». Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 της με αριθμό 2002/584/ΔΕΥ από 13-6-2002 απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών – Δηλώσεις τις οποίες έκαναν ορισμένα κράτη μέλη με την ευκαιρία της έκδοσης της απόφασης-πλαισίου, προς μεταφορά της οποίας εξεδόθη ο Ν. 3251/2004 (σχετικά σελ. 1 εισηγητικής εκθέσεως του εν λόγω Νόμου) υπό τον τίτλο «Παράδοση ή μεταγενέστερη έκδοση» «1. Έκαστο κράτος μέλος δύναται να κοινοποιεί στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ότι, στις σχέσεις του με άλλα κράτη μέλη που έχουν προβεί στην αυτή κοινοποίηση, η συγκατάθεση για την παράδοση ενός προσώπου σε κράτος μέλος, διάφορο του κράτους μέλους εκτέλεσης, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για αξιόποινη πράξη διαπραχθείσα προ της παραδόσεώς του, τεκμαίρεται ότι έχει δοθεί, εκτός αν η δικαστική αρχή εκτέλεσης, για συγκεκριμένη περίπτωση, ορίσει άλλως στην περί παραδόσεως απόφασή της. 2. Πάντως, πρόσωπο το οποίο παραδόθηκε στο κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος κατ’ εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης είναι δυνατόν, χωρίς τη συγκατάθεση του κράτους μέλους εκτέλεσης, να παραδοθεί σε άλλο κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους εκτέλεσης βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης εκδοθέντος για αξιόποινη πράξη προγενέστερη της παράδοσής του στις εξής περιπτώσεις: α) όταν ο καταζητούμενος, μολονότι είχε την ευκαιρία να εγκαταλείψει το έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο παραδόθηκε, δεν το έπραξε εντός 45 ημερών από την οριστική απαλλαγή του ή επέστρεψε σε αυτό αφού το είχε εγκαταλείψει· β) όταν ο καταζητούμενος συγκατατίθεται να παραδοθεί σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος εκτέλεσης βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Η συγκατάθεση παρέχεται ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος και καταχωρείται στα πρακτικά σύμφωνα με το εσωτερικό εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους. Διατυπώνεται κατά τρόπον που να προκύπτει ότι το έπραξε εκουσίως και έχοντας πλήρη επίγνωση των σχετικών συνεπειών. Προς τούτο, ο καταζητούμενος έχει το δικαίωμα να επικουρείται από νομικό παραστάτη γ) όταν ο καταζητούμενος δεν απολαύει του ευεργετήματος του κανόνα της ειδικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχεία α), ε), στ) και ζ). 3. Η δικαστική αρχή εκτέλεσης συγκατατίθεται για την παράδοση σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τους εξής κανόνες: α) η αίτηση συγκατάθεσης υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9, συνοδευόμενη από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 και από τη μετάφραση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2· β) δίδεται συγκατάθεση όταν η αξιόποινη πράξη για την οποία ζητείται επιδέχεται επίσης παράδοση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαίσιο· γ) η απόφαση λαμβάνεται 30 ημέρες το αργότερο από την παραλαβή της αίτησης· δ) η δικαστική αρχή εκτέλεσης αρνείται τη συγκατάθεσή της για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 3 και μπορεί πέραν αυτού να την αρνηθεί μόνο για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 4. Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5, το κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος πρέπει να παρέχει τις εγγυήσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. 4. Παρά την παράγραφο 1, πρόσωπο το οποίο έχει παραδοθεί βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, δεν εκδίδεται σε τρίτο κράτος χωρίς τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους που το παρέδωσε. Η συγκατάθεση δίδεται σύμφωνα με τις συμβάσεις που δεσμεύουν αυτό το κράτος μέλος, καθώς και σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο.». Από τις τελευταίες ως άνω διατάξεις, προκύπτει ότι, σε περίπτωση συρροής αιτήσεων παράδοσης/έκδοσης για το ίδιο πρόσωπο, αφού η αρμόδια «αρχή εκτέλεσης», επιλέξει ποία αίτηση θα εκτελέσει, το κράτος στο οποίο πρώτα παραδίδεται ο εκζητούμενος, δύναται ως «μεταγενέστερη αρχή εκτέλεσης» να λάβει απόφαση επί μεταγενέστερης παράδοσης/ έκδοσης, μόνο αφότου λάβει τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους που διενήργησε την τελευταία παράδοση (σχετικά απόφαση ΔΕΕ υπόθεση C-192/12 PPU, West, σκέψη 50, Eurojust, Κατευθυντήριες γραμμές για τη λήψη απόφασης σε περίπτωση συρροής αιτήσεων παράδοσης και έκδοσης [Οκτώβριος 2019]).

ΙΙ. Εν προκειμένω, από τη συνεκτίμηση των εγγράφων που αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο και όσα εξέθεσε ενώπιόν μας ο ανωτέρω εκζητούμενος και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο εκζητούμενος …………………………….., υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος γεννήθηκε ……….., ήδη κρατούμενος στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορίνθου, όπως αποδεικνύεται από την από 9-2-2023 έκθεση προσαγωγής και βεβαίωσης ταυτότητας, όντας κρατούμενος στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού Ι (σχετικά από 31-1-2023 και 9-2-2023 πιστοποιητικά Κράτησης του ανωτέρω σωφρονιστικού Καταστήματος) συνελήφθη στον Πειραιά στις 9-2-2023, δυνάμει της υπ` αριθμ 935 ΦΕ5/2023 Εντολής Σύλληψης και Προσωρινής Κράτησης και με την αυτή ημερομηνία παραγγελίας φυλάκισης του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του, το με στοιχεία φακέλου δικογραφίας 344/2015 από 26-9-2016 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Συλλήψεως του Πρωτοδικείου και Ανακριτικού Δικαστηρίου αριθμός 2 του SANT FELIU DW GUIXOLS, GIRONA, Καταλονίας Ισπανίας, προκειμένου ο εκζητούμενος να συλληφθεί και να προσαχθεί ενώπιον της δικαστικής αρχής που εξέδωσε το ένταλμα για να ασκηθεί εκεί κατ’ αυτού ποινική δίωξη για τις αξιόποινες πράξεις της ληστείας με βία σε πράγματα σε συνεχή κατοικημένη περιοχή κατ’ εξακολούθηση που προβλέπεται και τιμωρείται στα άρθρα 237, 238, και 241 του Ισπανικού Ποινικού Κώδικα, σε συνδυασμό με το άρθρο 74 του ιδίου Κώδικα, της διάρρηξης που συνεχίσθηκε σε διαμεσολαβητικό ανταγωνισμό με το αδίκημα της συνεχιζόμενης κλοπής που προβλέπονται στα άρθρα 202.1, 234.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 74 του Ισπανικού Ποινικού Κώδικα και το αδίκημα του εγκληματικού ομαδικού εγκλήματος που προβλέπεται στο άρθρο 570 εδ.β του Ισπανικού Ποινικού Κώδικα, πράξεις που φέρονται ότι τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 30/5/2015 έως 26/6/2015 στις δημοτικές περιοχές Calonge, Castell – Platja d’ Aro, Santa Cristina d’ Aro, Playa de Aro, Santa Feliu de Guixols, Castell d’ Aro της Ισπανίας. Ο εν λόγω εκζητούμενος, όπως αποδεικνύεται από την προμνημονευθείσα από 9-2-2023 έκθεση προσαγωγής και Βεβαιώσεως ταυτότητας, δεν συγκατατέθηκε στην έκδοσή του με αποτέλεσμα, με το από 29-3-2023 έγγραφο του Τμήματος Εκτελέσεων – Εκδόσεων της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς να διαβιβασθεί το ανωτέρω προς εκτέλεση Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και όλα τα έγγραφα στο παρόν αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς, προκειμένου να αποφανθούμε για την εκτέλεση ή μη του εν λόγω Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Ενόψει του ότι ο εκζητούμενος, καθόν χρόνο και δη την 9-2-2023 προσήχθη ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς ήταν κρατούμενος στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού Ι, όπως αποδεικνύεται κατά τα άνω, αρμοδίως κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3251/2004 επελήφθη ο ανωτέρω Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς, και εισάγεται ενώπιόν μας λόγω της μη συγκατάθεσης του εκζητούμενου κατά τις διατάξει του άρθρου 18 του ιδίου Νόμου. Οι αιτιάσεις του εκζητουμένου ότι το παρόν Συμβούλιο τυγχάνει αναρμόδιο εκ του λόγου ότι ήδη ο ανωτέρω εκζητούμενος κρατείται σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα και δη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορίνθου, πρέπει ως εκ τούτου να απορριφθούν. Αξίζει να αναφερθεί ότι από το προσκομιζόμενο από τον εκζητούμενο με αριθμό πρωτ. 1265/31-3-2023 έγγραφο με τον τίτλο «βεβαίωση κράτησης» του ανωτέρω Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορίνθου, το παρόν Συμβούλιο δεν δύναται να αχθεί σε διαφορετική κρίση, δεδομένου ότι και στην εν λόγω βεβαίωση αναφέρεται «Βεβαιώνεται ότι, όπως προκύπτει από το τηρούμενο στην υπηρεσία μας ατομικό – ποινικό φάκελο του κρατούμενου …………………., κρατείται στις φυλακές από 29-7-2021 συνεχώς και στο Κατάστημά μας την 29-3-2023 και εξής.», ήτοι και από το εν λόγω έγγραφο αποδεικνύεται ότι ο ανωτέρω εκζητούμενος μετήχθη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορίνθου την 29-3-2023 ήτοι μετά τη σύνταξη της προμνημονευθείσας από 9-2-2023 έκθεσης προσαγωγής και βεβαιώσεως ταυτότητας από τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς. Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι, το από 26-9-2016 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, ενόψει του οποίου συντάχθηκε η από 9-2-2023 έκθεση προσαγωγής και βεβαιώσεως ταυτότητας από τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και για το οποίο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3251/2004, πρέπει να αποφανθεί το παρόν Συμβούλιο, το οποίο προσκομίζεται σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, φέρει ημεροχρονολογία εκδόσεως, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του δικαστού που το εξέδωσε και περιέχει, όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο άρθρο 2 του Ν. 3251/2004 και προβλέπονται από αυτό και δη την ταυτότητα και την ιθαγένεια του εκζητουμένου, το όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφωνικής και τηλεομοιοτυπικής συνδέσεως και ηλεκτρονική διεύθυνση της δικαστικής αρχής εκδόσεως του, την μνεία του εντάλματος συλλήψεως ή της συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής επί της οποίας στηρίζεται, τη φύση και τον νομικό χαρακτηρισμό των εγκλημάτων για τα οποία ζητείται η έκδοση, τα άρθρα με τα οποία οι πράξεις αυτές προβλέπονται και τιμωρούνται και το πλαίσιο της ποινής, περιγραφή των περιστάσεων τελέσεως των αξιοποίνων πράξεων, στις οποίες περιλαμβάνεται ο χρόνος και τόπος τελέσεως ως αναλύεται και κατωτέρω, εκδόθηκε δε προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του εκζητουμένου για τις προμνημονευθείσες αξιόποινες πράξεις και δη της ληστείας με βία σε πράγματα σε συνεχή κατοικημένη περιοχή κατ’ εξακολούθηση, που προβλέπεται και τιμωρείται στα άρθρα 237, 238, και 241 του Ισπανικού Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 74 του ιδίου Κώδικα και τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή διαρκείας πέντε (5) ετών κατ` ανώτατο όριο, της διάρρηξης που συνεχίσθηκε σε διαμεσολαβητικό ανταγωνισμό με το αδίκημα της συνεχιζόμενης κλοπής που προβλέπονται στα άρθρα 202.1, 234.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 74 του Ισπανικού Ποινικού Κώδικα και τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή διαρκείας δύο (2) ετών κατ` ανώτατο όριο και το αδίκημα του εγκληματικού ομαδικού εγκλήματος που προβλέπεται στο άρθρο 570 εδ.β του Ισπανικού Ποινικού Κώδικα και τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή διαρκείας δύο (2) ετών κατ` ανώτατο όριο. Ειδικότερα, όσον αφορά στον ισχυρισμό του εκζητουμένου που υπεβλήθη μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του ότι δεν μνημονεύεται το ένταλμα σύλληψης των Ισπανικών Δικαστικών Αρχών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το προσκομιζόμενο Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αποδεικνύεται ότι αυτό εξεδόθη την 26-9-2016 από την Δικαστή – Ανακριτή Maria Pilar Lao Morales του Πρωτοδικείου και Ανακριτικού Δικαστηρίου αριθμός 2 του SAINT FELIU DE GUIXOLS GIRONA Καταλονίας Ισπανίας, μνημονεύονται δε σε αυτό και τα στοιχεία της δικογραφίας η προδικαστική πράξη αριθμ. 344/2015, ενόψει της οποίας εξεδόθη το υπό κρίση Ένταλμα. Επομένως οι αιτιάσεις του κατηγορουμένου ως αναλύονται ανωτέρω τυγχάνουν απορριπτέες ως αβάσιμες στην ουσία τους. Επιπλέον, στο υπό κρίση από 26-9-2016 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Ισπανικών Αρχών οι πράξεις για τις οποίες ζητείται η έκδοση του εκζητουμένου περιγράφονται ως εξής «Τα ξημερώματα της 30ης Μαΐου 2015 έγιναν τέσσερις (4) διαδοχικές ληστείες, με αυτή την τεχνική, σε μία από αυτές, αυτή που έγινε στο σπίτι/πύργο που βρίσκεται στην οδό Roma, αριθμός 66 του συγκροτήματος Vescomptat de Cabanyes στη δημοτική περιοχή Calonge, κατάφεραν να έχουν πρόσβαση στο εσωτερικό του ακινήτου πιθανότατα μέσω μιας συρόμενης πόρτας που συνδέει τον κήπο με το σαλόνι, ο καταγγέλλων να βρει την αθλητική του τσάντα στον κήπο, καθώς και την τσάντα χειρός της συζύγου του με τα διάσπαρτα αντικείμενα στο γρασίδι κλέβοντας το όχημά του SEAT μάρκας μοντέλο IBIZA 1.9 TDI3P με πινακίδα κυκλοφορίας 7219CYX, κόκκινο χρώμα, στο όχημα είχε τοποθετηθεί παιδικό κάθισμα και μέσα υπήρχε ένα μπουφάν, από το σπίτι έλειπαν μερικά γυναικεία παπούτσια, ένα μπουφάν και ένα δερμάτινο πορτοφόλι που περιείχε μέσα 100 ευρώ. Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δήλωσε ότι από την κουζίνα είχαν κλέψει δύο μπανάνες και ένα πλαστικό μπουκάλι δύο λίτρων νερού μάρκας Font Vella, βρίσκοντας το άδειο μπουκάλι νερό και τη φλούδα μιας από τις μπανάνες στον κήπο, και πραγματοποιήθηκε συλλογή βιολογικών δειγμάτων Το όχημα μάρκας SEAT μοντέλο IBIZA 1.9 TDI3P με πινακίδα κυκλοφορίας 7219CYX, κόκκινο, εντοπίστηκε από την Τοπική Αστυνομία του δήμου Mella στις 11:50 π.μ. της 31/05/2016, στη Λεωφ. Gayetana αρ. 3 της πόλης Alella (Maresme). Μετά από οπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Περιφερειακή Μονάδα της Επιστημονικής Αστυνομίας της Girona, έγινε έρευνα με επιχρίσματα για αναζήτηση DNA, στο τιμόνι και στο μοχλό αλλαγής ταχυτήτων και στο χειρόφρενο, (αριθμός δείγματος 5).Η έκθεση που έγινε από την Κεντρική Μονάδα του Βιολογικού Εργαστηρίου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το γενετικό προφίλ που λήφθηκε μέσω του δείγματος με αριθμό 5 αντιστοιχεί σε αυτό του κ. ……………… Τρεις (3) ληστείες σημειώθηκαν τα ξημερώματα της 31ης Μαΐου 2015 στο συγκρότημα Mas Nou του δήμου Castell-Platja d’Aro. Έξι (6) ληστείες που διαπράχθηκαν τα ξημερώματα της 2ας Ιουνίου 2015 στο συγκρότημα Les Teules II του δήμου Santa Cristina d’Aro.. Σε μία από αυτές, ενώ οι ένοικοι του σπιτιού κοιμόντουσαν, οι δράστες της ληστείας έκλεψαν το όχημα BMW μοντέλο Χ5 με πινακίδες M1RLX, όχημα που εντοπίστηκε αργότερα σε παράλληλο δρόμο προς τον αυτοκινητόδρομο ΑΡ7 προς τα βόρεια της πόλης Vilanova del Valles (Valles Oriental). Δύο (2) ληστείες που διαπράχθηκαν τα ξημερώματα της 3ης Ιουνίου 2015 στο συγκρότημα Mas Nou του δήμου Playa de Aro. Δύο (2) ληστείες που διαπράχθηκαν τα ξημερώματα της 3ης Ιουνίου 2015 στο συγκρότημα Mas Semi του δήμου Playa de Aro. Σε μία από αυτές, ενώ οι ένοικοι σε ένα από αυτά τα σπίτια κοιμόντουσαν, οι δράστες της ληστείας έκλεψαν το όχημα LEXUS Model SC430 με πινακίδες κυκλοφορίας ΜΤ0011, όχημα που εντοπίστηκε αργότερα σε παράλληλο δρόμο προς τον αυτοκινητόδρομο ΑΡ7 προς τα βόρεια της πόλης Vilanova del Valles (Valles Oriental). Πέντε (5) ληστείες που διαπράχθηκαν τα ξημερώματα της 4ης Ιουνίου 2015 στο συγκρότημα Vescomptat de Cabanyes του δήμου Calonge. Σε μία από αυτές, ενώ οι ένοικοι σε ένα από αυτά τα σπίτια κοιμόντουσαν, οι δράστες της ληστείας έκλεψαν το όχημα μάρκας VOLKSWAGEN, μοντέλο POLO, με πινακίδες κυκλοφορίας 6426HRS, όχημα που εντοπίστηκε στις 11:29 π.μ. της 10/08/2015. σε δασώδη περιοχή του δήμου Fogars de la Selva και συγκεκριμένα σε δασική περιοχή που ονομάζεται Sot de la Coma. Μετά από οπτικό έλεγχο, παρατηρήθηκαν διάφορα αντικείμενα έξω από το σπίτι και συγκεκριμένα στον κήπο, όντας τα ίδια, ένα μπολ, ένα διαφανές γυάλινο ποτήρι αλλά και σημάδια από γάντια και θραύσματα δακτυλικών αποτυπωμάτων, και συλλέχθηκαν δείγματα. Από το αποτέλεσμα της ανάλυσης κατά την αναζήτηση DNA, στην περίπτωση του κρυστάλλινου γυαλιού αντιστοιχούσε στο ερευνώμενο ………………….. Δύο (2) ληστείες που διαπράχθηκαν τα ξημερώματα της 9ης Ιουνίου 2015 στο συγκρότημα Vilar d’Aro στον δήμο Sant Feliu de Guixols. Πέντε (5) ληστείες που διαπράχθηκαν τα ξημερώματα της 10ης Ιουνίου 2015 στο συγκρότημα Can Manel του δήμου Castell d’Aro. Πέντε (5) ληστείες που διαπράχθηκαν τα ξημερώματα της 25ης Ιουνίου 2015 στο συγκρότημα Mas Nou and Can Semi στη δημοτική περιοχή Platja d’Aro και Castell d’Aro. Σε ένα από αυτά, ενώ οι ένοικοι σε ένα από αυτά τα σπίτια κοιμόντουσαν, οι δράστες της ληστείας έκλεψαν το όχημα μοντέλο VOLKSWAGEN TOUAREG με πινακίδες κυκλοφορίας VS222048, όχημα που εντοπίστηκε αργότερα σε παράλληλο δρόμο προς τον αυτοκινητόδρομο ΑΡ7 προς τα βόρεια της πόλης Vilanova del Valles (Valles Oriental). Έξι (6) ληστείες που διαπράχθηκαν τα ξημερώματα της 26ης Ιουνίου 2015 στο συγκρότημα Vescomtat de Cabanyes του δήμου Calonge. Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα που αντιστοιχούν στις 2 Ιουνίου, 9 Ιουνίου, 10 Ιουνίου 2015 και 26 Ιουνίου 2015, για την πραγματοποίηση των προσβάσεων σε αυτά τα σπίτια, χρησιμοποιείται ως πρόσβαση η τεχνική που είναι γνωστή ως «τρυπάνι», μια τεχνική ασυνήθιστη, πολύ συγκεκριμένη και χαρακτηριστική των εξειδικευμένων ομάδων, που συνίσταται στη χρήση τρυπανιού όταν παραβιάζεται η πρόσβαση PVC ή ξύλο, με το οποίο ανοίγουν μια τρύπα για να καταφέρουν αργότερα, μέσω κάποιου τύπου συσκευής, να γυρίσουν την εσωτερική λαβή και να ανοίξουν την πρόσβαση με τρόπο αθόρυβο.». Συνεπώς, συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση το διττό αξιόποινο που επιβάλλουν για το επιτρεπτό της έκδοσης αφενός και της εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος σύλληψης αφετέρου οι διατάξεις των άρθρων 5 και 10 παρ.1 εδαφ. α` και β`του Ν. 3251/2004, αφού το ανώτατο προβλεπόμενο όριο στερητικής της ελευθερίας ποινής αυτών, κατά τη νομοθεσία της Ισπανίας, είναι τουλάχιστον δώδεκα μηνών ως ανωτέρω αναλύεται (άρθρο 5) κατά δε τον ελληνικό ποινικό νόμο οι ίδιες πράξεις, ως ορίζεται στο άρθρο 10 παρ.1 του ιδίου Ν. 3251/2004, προβλέπονται και τιμωρούνται και συγκεκριμένα, η αξιόποινη πράξη της ληστείας ως κακούργημα (άρθρο 380 ΠΚ), η αξιόποινη πράξη της κλοπής και ως πλημμέλημα αλλά και σε βαθμό κακουργήματος (άρθρο 372 παρ.1 και 374 παρ. 1δ του ΠΚ) και η αξιόποινη πράξη της εγκληματικής οργάνωσης και της συμμορίας (άρθρο 187 παρ.1 και 3 ΠΚ). Οι αιτιάσεις του εκζητουμένου, όπως αυτές εκτιμήθηκαν από το παρόν Δικαστήριο ότι, στο προσκομιζόμενο από τον ίδιο με αριθμό 405/2019 έγγραφο της Εισαγγελίας του Δικαστηρίου της Μπολόνια, αναφέρονται, κατά τους ισχυρισμούς του, περιπτώσεις διάρρηξης οικιών που διαπράχθηκαν στην δικαστική περιφέρεια Sant Feliu de Guixols της Ισπανίας, που υπολείπονται σε αριθμό των αναφερομένων στο ανωτέρω Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Αρχών της Ισπανίας, ουδόλως ασκούν επιρροή και ως εκ τούτου τυγχάνουν απορριπτέες εν προκειμένω, δεδομένου ότι το υπό κρίση Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης δεν έχει ανακληθεί, και επιπλέον και κυρίως το παρόν Δικαστικό Συμβούλιο ουδόλως δύναται να ελέγξει την ύπαρξη ή όχι στοιχείων ενοχής του εκζητουμένου για τις πράξεις, για τις οποίες εκζητείται, διότι τα άνω στοιχεία δεν αποτελούν περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως κατ’ άρθρον 2 παρ. 1 Ν. 3251/2004. Εξάλλου, δεν συντρέχει κατά την κρίση του παρόντος Συμβουλίου ανάγκη να προσκομισθούν συμπληρωματικά στοιχεία από τις Ισπανικές Αρχές σε σχέση με το υπό κρίση Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης σχετικά με την περιγραφή των αξιόποινων πράξεων που περιγράφονται σε αυτό καθόσον η περιγραφή κρίνεται επαρκής, με αποτέλεσμα το αίτημα αναβολής προκειμένου να προσκομισθούν νέα στοιχεία που υποβάλλεται από τον εκζητούμενο δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο στην ουσία του, για τους αμέσως ανωτέρω λόγους. Περαιτέρω, στην προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχει κάποιος από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 11 του Ν. 3251/2004 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 4947/2022 λόγους υποχρεωτικής άρνησης εκτέλεσης του εντάλματος, δεδομένου ότι [α] οι ως άνω αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί το ένδικο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, δεν καλύπτονται από αμνηστία σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους, [β] δεν προκύπτει ότι ο εκζητούμενος έχει δικασθεί αμετακλήτως για τις ίδιες πράξεις από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ποινή του έχει εκτιθεί ή εκτίεται σε αυτό ή δεν μπορεί πλέον να εκτιθεί σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, [γ] ο εκζητούμενος δεν είναι ανεύθυνος ποινικά λόγω της ηλικίας του για την αξιόποινη πράξη για την οποία έχει εκδοθεί το ένταλμα, σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους. Επιπρόσθετα, δεν συντρέχει κάποιος από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 12 του Ν. 3251/2004 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4596/2019 και το άρθρο 31 του Ν. 4947/2022, λόγους δυνητικής άρνησης εκτέλεσης του εντάλματος. Ειδικότερα, δεν απεδείχθη ότι (α) ο ανωτέρω εκζητούμενος, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, διώκεται στην Ελλάδα για τις ίδιες αξιόποινες πράξεις με εκείνες που αναφέρονται στο ανωτέρω ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, (β) οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν είτε να μην ασκήσουν ποινική δίωξη για τις ίδιες αξιόποινες πράξεις, για τις οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, είτε να παύσουν τη δίωξη, (γ) ο εκζητούμενος δεν έχει δικαστεί αμετακλήτως για τις ίδιες αξιόποινες πράξεις, για τις οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να κωλύεται η μεταγενέστερη άσκηση δίωξης, (δ) από τις πληροφορίες που διαθέτουμε δεν προκύπτει ότι ο εκζητούμενος έχει δικαστεί αμετακλήτως για τις ίδιες πράξεις σε τρίτη χώρα, (ε) δεν συντρέχει η περίπτωση στ της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν. 3251/2004 δεδομένου ότι οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο ανωτέρω ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστικών αρχών σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους (πρβ. ΑΠ 1659/2019 Ιστοσελίδα του ΑΠ, η οποία εξεδόθη επί της διατάξεως του άρθρου 11 περ. δ’ του Ν. 3251/2004 η οποία είχε ταυτόσημη διατύπωση προ της καταργήσεως του με το άρθρο 30 Ν.4947/2022), (στ) το ανωτέρω ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης δεν έχει εκδοθεί για αξιόποινη πράξη, η οποία είτε θεωρείται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους ότι τελέστηκε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στο έδαφος της Ελλάδας ή σε εξομοιούμενο με αυτόν τόπο είτε για αξιόποινη πράξη η οποία τελέστηκε εκτός του εδάφους του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος και σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους, απαγορεύεται η δίωξη για το έγκλημα που διαπράττεται εκτός του εδάφους της Ελλάδας, (ζ) ο εκζητούμενος δεν διώκεται στην Ελλάδα για την ίδια πράξη, και (η) το ανωτέρω ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης δεν προκύπτει ότι έχει εκδοθεί προς τον σκοπό της δίωξης του εκζητουμένου λόγω του φύλου, της φυλής, της θρησκείας, της εθνοτικής καταγωγής, της ιθαγένειας, της γλώσσας, των πολιτικών φρονημάτων, του γενετήσιου προσανατολισμού του ή της δράσης του υπέρ της ελευθερίας.
Περαιτέρω, εν τούτοις, προέκυψε ότι, ο ήδη εκζητούμενος με το υπό κρίση Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Ισπανικών Αρχών, παρεδόθη στις Ελληνικές Αρχές, από τις αρμόδιες Ιταλικές Αρχές σε εκτέλεση του με αριθμό ΕΕΣ ΦΕ 7923 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης ΕΕΣ ΦΕ 7923 που εξεδόθη από τις Ελληνικές Αρχές, δυνάμει της από 19-4-2019 απόφασης του Εφετείου Μπολόνιας της Ιταλίας από την Ιταλία. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την εν λόγω από 19-4-2019 απόφαση του Εφετείου Μπολόνιας της Ιταλίας, ο ήδη εκζητούμενος συνελήφθη από την Αστυνομία της Μέλντολα της Ιταλίας δυνάμει (α) του υπό κρίση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης των Ισπανικών Αρχών και (β) του προαναφερομένου με αριθμό ΕΕΣ ΦΕ 7923 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης ΕΕΣ ΦΕ 7923 που εξεδόθη από τις Ελληνικές Αρχές. Με την από 19-4-2019 [Φ 09222/5304, Sent. 10019/2019, Ric. 10015/19, N. 4/2019 R.G.M.A.E.] απόφασή του το ανωτέρω Δικαστήριο Εφετείο Μπολόνια, απεδέχθη το αίτημα παράδοσης του ανωτέρω ήδη εκζητουμένου στις Ελληνικές Αρχές ενόψει του προαναφερομένου Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης (αρχή εκτέλεσης), ακολούθως δε, όπως προκύπτει από την από 9-7-2021 αναγνωσθείσα έκθεση παράδοσης και παραλαβής, ο ήδη εκζητούμενος την 29-7-2021 μας παρεδόθη σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης των Ιταλικών Αρχών, έκτοτε δε κρατείται σε σωφρονιστικά καταστήματα. Στην προαναφερομένη από 19-4-2019 [Φ 09222/5304, Sent. 10019/2019, Ric. 10015/19, N. 4/2019 R.G.M.A.E.] απόφασή του το ανωτέρω Δικαστήριο Εφετείο Μπολόνια, δεν περιέχεται διάταξη με την οποία η «αρχή εκτέλεσης» ήτοι οι Ιταλικές Αρχές να συγκατατίθεται σε μεταγενέστερη παράδοση / έκδοση του ήδη εκζητουμένου από εμάς ως «μεταγενέστερη αρχή εκτέλεσης». Παράλληλα, δεν προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας ότι τέτοια συγκατάθεση έχει δοθεί. Επιπλέον, προκύπτει ότι οι πράξεις για τις οποίες έχει εκδοθεί το υπό κρίση Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Ισπανικών Αρχών αφορά αξιόποινες πράξεις προγένεστερες του χρόνου παράδοσης του ήδη εκζητουμένου. Δεδομένου ότι: (α) ο ήδη εκζητούμενος δεν συγκατατίθεται να προσαχθεί ενώπιον των Ισπανικών Αρχών, β) δεν συντρέχει περίπτωση του άρθρου 35 παρ.1α ήτοι περίπτωση κατά την οποία αν και ο εκζητούμενος είχε τη δυνατότητα να εγκαταλείψει το ελληνικό έδαφος, δεν το έπραξε εντός σαράντα πέντε ημερών από την οριστική απελευθέρωσή του ή επέστρεψε σε αυτό, αφού το είχε εγκαταλείψει, και (γ) δεν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις 35 παρ.1 περ. β του Ν. 3251/2004, συντρέχει νόμιμη περίπτωση όπως αναβληθεί η έκδοση απόφασης από το παρόν Συμβούλιο για την εκτέλεση του ανωτέρω από 26-9-2016 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης των Ισπανικών Αρχών, προκειμένου με επιμέλεια της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς (άρθρο 35 του Ν. 3251/2004), ληφθεί η συγκατάθεση των Ιταλικών Αρχών για την εκτέλεση του εν λόγω Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει με παρόντα τον εκζητούμενο ………………………, ήδη προσωρινά κρατουμένου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορίνθου, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ. 221/935 ΦΕ 5/09.02.2023 Εντολή Προσωρινής Σύλληψης και Κράτησης της Αντεισαγγελέως Εφετών Πειραιώς και (για άλλη αιτία, δυνάμει της υπ΄αριθ. Α ΤΕΚ 4707/03.11.2022 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών).
Απορρίπτει ότι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό της παρούσας.
Αναβάλλει την έκδοση απόφασης περί της εκτελέσεως του από 26-9-2016 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης των Ισπανικών Αρχών, προκειμένου με επιμέλεια της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς (άρθρο 35 του Ν. 3251/2004), ληφθεί η συγκατάθεση των Ιταλικών Αρχών για την εκτέλεση του εν λόγω Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.
Παραγγέλλει τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης και της δικογραφίας στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.
Σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω διερμηνεύτηκαν από το διερμηνέα στον εκζητούμενο.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, αμέσως στο ακροατήριό του, σε δημόσια συνεδρίαση, στον Πειραιά, στις 5 Απριλίου 2023.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΕΡΜΑΤΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α΄ΔΕ